Oferta

NASZA OFERTA

Dla dzieci

Wszelkie zauważone przez rodzica zaburzenia w prawidłowym rozwoju dziecka mogą być przyczyną poważnych problemów, także w dorosłym życiu. Warto zawczasu udać się po pomoc do specjalisty.

NASZA OFERTA

Dla dzieci

Wszelkie zauważone przez rodzica zaburzenia w prawidłowym rozwoju dziecka mogą być przyczyną poważnych problemów, także w dorosłym życiu. Warto zawczasu udać się po pomoc do specjalisty.

PSYCHOLOG

W zależności od problemu dziecka oraz Państwa oczekiwań, proponujemy m.in. konsultacje w sprawach rodzinnych, wychowawczych, pracę z dziećmi z ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera, ocenę prawidłowości rozwoju itp.

PEDAGOG

Przede wszystkim pomaga dzieciom, u których występują specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Terapia uwzględnia możliwości oraz potrzeby danego dziecka i prowadzona jest indywidualnie.

LOGOPEDA

Dba o prawidłowy rozwój mowy u dziecka na różnych etapach jego rozwoju. Poprzez terapię pomaga poradzić sobie z takimi zaburzeniami jak opóźniony rozwój mowy, jąkanie, dyslalia czy alalia. Zajmuje się diagnozą i terapią wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

NEUROLOGOPEDA

Diagnozuje i leczy wszelkie zaburzenia komunikacji spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się nie tylko problemami związanymi z mówieniem, ale też zaburzeniami jedzenia. Pracuje z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, autyzmem i porażeniem mózgowym.

PSYCHODIETETYK

Pomoże rodzicom we wczesnym rozpoznaniu problemów w sferze odżywiania u dzieci. Pomoże odróżnić zachowania normalne od problemowych. Nauczy dziecko i całą rodzinę zdrowych nawyków żywieniowych.  

EEG BIOFEEDBACK

„Trenowanie” mózgu w wytwarzaniu prawidłowych fal mózgowych. Odbywa się w trakcie sesji polegającej na stymulacji pożądanych i hamowaniu niepożądanych pasm fal mózgowych podczas specjalnie przygotowanej wideogry lub filmu. Metoda ta wpływa m.in. na poprawę koncentracji, pamięci.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Problemy z zachowaniem, rozwojem, czy nauką dziecka? To mogą być sygnały, że pojawiły się nieprawidłowości w organizacji bodźców napływających przez receptory do jego mózgu. Rozwiązaniem jest terapia odbywająca się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, pomocy terapeutycznych oraz zabawy.

TERAPIA RĘKI

Zajęcia, których celem jest osiągnięcie pełnej samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności poprzez usprawnienie ruchów dłoni i palców. Terapia polega na doskonaleniu różnych czynności manualnych w tym m.in. pisania, dostosowanych do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka.

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jak zawierać i umacniać przyjaźnie,  rozpoznawać i radzić sobie z emocjami? Wspólnie z dziećmi w dwóch grupach wiekowych (6-8 lat oraz 9-12) w formie gier i zabaw pracujemy nad kształtowaniem umiejętności społecznych przydatnych w najróżniejszych życiowych sytuacjach.

PSYCHOLOG

W zależności od problemu dziecka oraz Państwa oczekiwań, proponujemy m.in. konsultacje w sprawach rodzinnych, wychowawczych, pracę z dziećmi z ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera, ocenę prawidłowości rozwoju itp.

PEDAGOG

Przede wszystkim pomaga dzieciom, u których występują specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Terapia uwzględnia możliwości oraz potrzeby danego dziecka i prowadzona jest indywidualnie.

LOGOPEDA

Dba o prawidłowy rozwój mowy u dziecka na różnych etapach jego rozwoju. Poprzez terapię pomaga poradzić sobie z takimi zaburzeniami jak opóźniony rozwój mowy, jąkanie, dyslalia czy alalia. Zajmuje się diagnozą i terapią wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

NEUROLOGOPEDA

Diagnozuje i leczy wszelkie zaburzenia komunikacji spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się nie tylko problemami związanymi z mówieniem, ale też zaburzeniami jedzenia. Pracuje z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, autyzmem i porażeniem mózgowym.

PSYCHODIETETYK

Pomoże rodzicom we wczesnym rozpoznaniu problemów w sferze odżywiania u dzieci. Pomoże odróżnić zachowania normalne od problemowych. Nauczy dziecko i całą rodzinę zdrowych nawyków żywieniowych.  

EEG BIOFEEDBACK

„Trenowanie” mózgu w wytwarzaniu prawidłowych fal mózgowych. Odbywa się w trakcie sesji polegającej na stymulacji pożądanych i hamowaniu niepożądanych pasm fal mózgowych podczas specjalnie przygotowanej wideogry lub filmu. Metoda ta wpływa m.in. na poprawę koncentracji, pamięci.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Problemy z zachowaniem, rozwojem, czy nauką dziecka? To mogą być sygnały, że pojawiły się nieprawidłowości w organizacji bodźców napływających przez receptory do jego mózgu. Rozwiązaniem jest terapia odbywająca się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, pomocy terapeutycznych oraz zabawy.

TERAPIA RĘKI

Zajęcia, których celem jest osiągnięcie pełnej samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności poprzez usprawnienie ruchów dłoni i palców. Terapia polega na doskonaleniu różnych czynności manualnych w tym m.in. pisania, dostosowanych do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka.

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jak zawierać i umacniać przyjaźnie,  rozpoznawać i radzić sobie z emocjami? Wspólnie z dziećmi w dwóch grupach wiekowych (6-8 lat oraz 9-12) w formie gier i zabaw pracujemy nad kształtowaniem umiejętności społecznych przydatnych w najróżniejszych życiowych sytuacjach.

NASZA OFERTA

Dla młodzieży

Przez trudny okres dojrzewania można przejść bez większych perturbacji. Trzeba jednak poszukać wsparcia kogoś doświadczonego, kto wskaże właściwą drogę i sposoby radzenia sobie z wątpliwościami. Jesteśmy do dyspozycji, czekają też nasi specjaliści.

NASZA OFERTA

Dla młodzieży

Przez trudny okres dojrzewania można przejść bez większych perturbacji. Trzeba jednak poszukać wsparcia kogoś doświadczonego, kto wskaże właściwą drogę i sposoby radzenia sobie z wątpliwościami. Jesteśmy do dyspozycji, czekają też nasi specjaliści.

PSYCHOLOG

To osoba, która pomoże Ci w sytuacjach, gdy czujesz, że nie masz celu w życiu, nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości, nie panujesz nad gniewem, przeraża Cię otaczający świat, łamiesz normy społeczne czy izolujesz się od ludzi.

PSYCHOTERAPEUTA

Ten specjalista, poprzez dialog i długoterminową terapię, pomoże Ci dokonać określonej zmiany w Twoim funkcjonowaniu. Zwróć się do niego o pomoc, gdy zmagasz się z depresją, zaburzeniami odżywiania czy snu lub zachowaniami obsesyjno – kompulsywnymi.

PSYCHOEDUKACJA

Zajęcia przeznaczone dla rodziców, w których trakcie dowiadują się, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi zachowaniami dojrzewających nastolatków, poznają bogaty świat własnych uczuć i swoich dzieci. Ich celem jest wypracowanie takich sposobów postępowania, które pozwolą się wzajemnie wspierać i ulepszyć kontakt. 

PSYCHODIETETYK

Pomoże Ci, kiedy nie akceptujesz własnej sylwetki i czujesz, że Twoje problemy biorą się z tego, jak wyglądasz a Twoje życie kręci się wokół jedzenia. Będzie Cię wspierać w drodze do zdrowia. 

EEG BIOFEEDBACK

„Trenuj” mózg, zwiększ swoją koncentrację, popraw szybkość zapamiętywania i uczenia się, polepsz swoje osiągnięcia sportowe, skutecznie walcz ze stresem. To możliwe, dzięki sesjom treningowym poprawiającym wytwarzanie prawidłowych fal mózgowych.

COACHING

Profesjonalne wsparcie, pozwalające pacjentom zwiększyć tempo rozwoju, polepszyć efektywność i w konsekwencji – osiągać sukcesy. Cele do realizacji ustalane są wspólnie z coachem, który pomoże także zoptymalizować działania, podejmować trafniejsze decyzje i w pełni korzystać ze potencjału oraz umiejętności pacjenta.

AVS

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu, która wykorzystuje wodzenie rytmów mózgu za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych do wprawienia go w pożądany stan np. pobudzenia, relaksacji, koncentracji, spoczynku, snu, uwagi itp. Ma zastosowanie w sporcie, uczeniu się, w zwiększeniu kreatywności i pamięci, w medytacji, w regeneracji organizmu.

PSYCHOLOG

To osoba, która pomoże Ci w sytuacjach, gdy czujesz, że nie masz celu w życiu, nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości, nie panujesz nad gniewem, przeraża Cię otaczający świat, łamiesz normy społeczne czy izolujesz się od ludzi.

PSYCHOTERAPEUTA

Ten specjalista, poprzez dialog i długoterminową terapię, pomoże Ci dokonać określonej zmiany w Twoim funkcjonowaniu. Zwróć się do niego o pomoc, gdy zmagasz się z depresją, zaburzeniami odżywiania czy snu lub zachowaniami obsesyjno – kompulsywnymi.

PSYCHOEDUKACJA

Zajęcia przeznaczone dla rodziców, w których trakcie dowiadują się, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi zachowaniami dojrzewających nastolatków, poznają bogaty świat własnych uczuć i swoich dzieci. Ich celem jest wypracowanie takich sposobów postępowania, które pozwolą się wzajemnie wspierać i ulepszyć kontakt. 

PSYCHODIETETYK

Pomoże Ci, kiedy nie akceptujesz własnej sylwetki i czujesz, że Twoje problemy biorą się z tego, jak wyglądasz a Twoje życie kręci się wokół jedzenia. Będzie Cię wspierać w drodze do zdrowia. 

EEG BIOFEEDBACK

„Trenuj” mózg, zwiększ swoją koncentrację, popraw szybkość zapamiętywania i uczenia się, polepsz swoje osiągnięcia sportowe, skutecznie walcz ze stresem. To możliwe, dzięki sesjom treningowym poprawiającym wytwarzanie prawidłowych fal mózgowych.

COACHING

Profesjonalne wsparcie, pozwalające pacjentom zwiększyć tempo rozwoju, polepszyć efektywność i w konsekwencji – osiągać sukcesy. Cele do realizacji ustalane są wspólnie z coachem, który pomoże także zoptymalizować działania, podejmować trafniejsze decyzje i w pełni korzystać ze potencjału oraz umiejętności pacjenta.

AVS

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu, która wykorzystuje wodzenie rytmów mózgu za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych do wprawienia go w pożądany stan np. pobudzenia, relaksacji, koncentracji, spoczynku, snu, uwagi itp. Ma zastosowanie w sporcie, uczeniu się, w zwiększeniu kreatywności i pamięci, w medytacji, w regeneracji organizmu.

NASZA OFERTA

Dla dorosłych

Wyzwania i problemy dorosłości na każdym etapie życia mogą doprowadzić do pojawienia się negatywnych emocji, zaburzeń, czy chorób. Pomożemy Ci wrócić do stanu równowagi, przywrócić radość z życia i zmotywować do osiągania kolejnych sukcesów.

NASZA OFERTA

Dla dorosłych

Wyzwania i problemy dorosłości na każdym etapie życia mogą doprowadzić do pojawienia się negatywnych emocji, zaburzeń, czy chorób. Pomożemy Ci wrócić do stanu równowagi, przywrócić radość z życia i zmotywować do osiągania kolejnych sukcesów.

PSYCHOLOG

Kłopoty w pracy, nieporozumienia z bliskimi, przedłużający się stan apatii, problemy z określeniem swoich potrzeb i celów – brzmi znajomo? Jeśli tak, to chyba nadszedł moment, aby poszukać pomocy u doświadczonego psychologa.

PSYCHOTERAPEUTA

Rozmowy ze specjalistą w trakcie długoterminowej terapii, pozwolą Ci uporać się z nurtującymi problemami i dokonać pozytywnych zmian w życiu. Depresja czy wszelkie zaburzenia w zachowaniu i codziennym funkcjonowaniu są ważnym sygnałem do podjęcia terapii. 

PSYCHOEDUKACJA

Dowiedz się, w jaki sposób złapać dobry kontakt z dorastającymi dziećmi, poznać uczucia ich oraz własne, a także jak wzajemnie się wspierać. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców.

PSYCHODIETETYK

Będzie towarzyszem Twojej zmiany. Pomoże Ci zapanować nad chaosem w sferze odżywiania, bezpiecznie schudnąć lub wdrożyć zalecenia żywieniowe w przypadku choroby. Opracuje dla Ciebie holistyczny plan zdrowienia i pokieruje, gdy masz specjalne potrzeby żywieniowe. 

EEG BIOFEEDBACK

Z wiekiem nasz mózg potrzebuje solidnego treningu, aby zachować dobrą formę. Sesja treningowa poprawiająca wytwarzanie prawidłowych fal mózgowych pozwala zwiększyć koncentrację, poprawić pamięć czy skutecznie walczyć ze stresem. 

COACHING

Osiągnij sukces dzięki wsparciu profesjonalisty. Pomoże Ci on ustalić cele, zoptymalizować działania, podejmować trafniejsze decyzje i w pełni korzystać ze swego potencjału oraz umiejętności. 

AVS

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu należy do metod, które w sposób celowany modyfikują wzorzec fal mózgowych. Może być wykorzystywana wspomagająco w leczeniu różnych zaburzeń a także jako uzupełnienie terapii Biofeedback. AVS wykorzystuje się także w celu usunięcia zmęczenia, problemów ze snem, podniesienia poziomu energii, relaksacji, stymulacji procesów myślowych.

PSYCHOLOG

Kłopoty w pracy, nieporozumienia z bliskimi, przedłużający się stan apatii, problemy z określeniem swoich potrzeb i celów – brzmi znajomo? Jeśli tak, to chyba nadszedł moment, aby poszukać pomocy u doświadczonego psychologa.

PSYCHOTERAPEUTA

Rozmowy ze specjalistą w trakcie długoterminowej terapii, pozwolą Ci uporać się z nurtującymi problemami i dokonać pozytywnych zmian w życiu. Depresja czy wszelkie zaburzenia w zachowaniu i codziennym funkcjonowaniu są ważnym sygnałem do podjęcia terapii. 

PSYCHOEDUKACJA

Dowiedz się, w jaki sposób złapać dobry kontakt z dorastającymi dziećmi, poznać uczucia ich oraz własne, a także jak wzajemnie się wspierać. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców.

PSYCHODIETETYK

Będzie towarzyszem Twojej zmiany. Pomoże Ci zapanować nad chaosem w sferze odżywiania, bezpiecznie schudnąć lub wdrożyć zalecenia żywieniowe w przypadku choroby. Opracuje dla Ciebie holistyczny plan zdrowienia i pokieruje, gdy masz specjalne potrzeby żywieniowe. 

EEG BIOFEEDBACK

Z wiekiem nasz mózg potrzebuje solidnego treningu, aby zachować dobrą formę. Sesja treningowa poprawiająca wytwarzanie prawidłowych fal mózgowych pozwala zwiększyć koncentrację, poprawić pamięć czy skutecznie walczyć ze stresem. 

COACHING

Osiągnij sukces dzięki wsparciu profesjonalisty. Pomoże Ci on ustalić cele, zoptymalizować działania, podejmować trafniejsze decyzje i w pełni korzystać ze swego potencjału oraz umiejętności. 

AVS

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu należy do metod, które w sposób celowany modyfikują wzorzec fal mózgowych. Może być wykorzystywana wspomagająco w leczeniu różnych zaburzeń a także jako uzupełnienie terapii Biofeedback. AVS wykorzystuje się także w celu usunięcia zmęczenia, problemów ze snem, podniesienia poziomu energii, relaksacji, stymulacji procesów myślowych.

Na efekty terapii wpływ ma nie tylko doświadczenie czy wiedza danego specjalisty, ale także dobrze przygotowane sale, nowoczesny sprzęt, bogaty wybór pomocy dydaktycznych.

Zgłoś się do Centrum Terapeutycznego Istota na warszawskich Bielanach. Wspólnie znajdziemy sposób, aby Ci pomóc!

Centrum Terapeutyczne Istota
Ul. Brunona Schulza 14
01-682 Warszawa

pon. – pt. 9:00-21:00
sobota 09:00-18:00
niedziela: nieczynne

Telefony 

Dla nowych klientów: 
 +48 502 548 815 
Dla stałych klientów do godziny 12:00:  
+48 502 548 815 
Dla stałych klientów po godzinie 12:00:  
 +48 512 126 010 

E-mail: gabinet@istota.com.pl