EEG Biofeedback

To nowoczesna metoda treningu pracy mózgu, wykorzystująca biologiczne sprzężenie zwrotne. Dzięki niej uczymy się regulować bioelektryczną aktywność mózgu, który wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Czasami występuje w nim niedobór lub nadmiar określonych fal, co może mieć wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie danej osoby.

EEG Biofeedback to znakomite rozwiązanie zarówno dla dzieci, młodzieży jaki dorosłych.To skuteczna metoda dla osób zdrowych pragnących rozwijać się i w pełni wykorzystywać drzemiące w nich możliwości, jak i dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi: psychicznymi, psychologicznymi, intelektualnymi, z niepełnosprawnością lub zaburzeniami sprzężonymi.

Pacjent wykonuje określone zadanie w programie komputerowym (gry, animacje, film) nie używając do tego klawiatury ani joysticka. Polecenia są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu, a pacjent uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych -wzmacniać pożądane i hamować te niepożądane.

WAŻNE

Mózg ludzki posiada umiejętność uczenia się i powtarzania wyuczonych wzorców zachowań w różnych analogicznych sytuacjach. Niestety nie zawsze wzorce, które wypracowaliśmy w ciągu całego naszego życia są dla nas optymalne.

Eeg Biofeedback, pomaga zmienić negatywne wzorce, tak by działać efektywniej.

Metoda ta jest: ABSOLUTNIE BEZPIECZNA –nic nie jest dodawane ani ujmowane z mózgu pacjenta – to pacjent sam wpływa na pracę swojego mózgu.

DIAGNOZA

Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego QEEG, które pozwala ocenić działanie mózgu i wskazać obszary do przyszłej pracy treningowej. Zebrany zapis aktywności fal mózgowych, a także przeprowadzony wywiad, to podstawy do przygotowania indywidualnego protokółu treningowego. Badanie QEEG jest punktem wyjścia do terapii, ale również umożliwia kontrolę i podsumowanie efektów terapeutycznych. Dlatego też, podczas terapii powtarzane jest kilkakrotnie. Pierwsze kontrolne badanie wykonuje się po pierwszych 20-25 treningach. Dopiero po wykonaniu go, jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić ilość treningów potrzebnych danemu pacjentowi do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

TERAPIA

W trakcie treningu terapeuta na swoim monitorze widzi poszczególne pasma częstotliwości fal mózgowych prezentowane za pomocą liczb i grafik. Podczas terapii stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG.

Pacjent może obserwować czynność bioelektryczną swojego mózgu w czasie rzeczywistym, w postaci przetworzonego sygnału zwrotnego. Osoba trenująca siedząc na fotelu obserwuje ekran monitora telewizyjnego, na którym widzi wybraną grę, animację lub film. Jego zadanie polega na tym, żeby tak zoptymalizować pracę swojego mózgu, by osiągnąć ustalony cel gry (np. samolot ma przelatywać przez koła, a nie obok) oglądać film bez zatrzymywania lub zakłóceń, które są informacją, że pacjent pracuje w sposób niewłaściwy.

Treningi EEG BIOFEEDBACK powinny odbywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jedna sesja trwa od 50 do 60 minut.

Liczba treningów potrzebnych do osiągnięcia poprawy zależy od charakterystyki układu nerwowego pacjenta, rodzaju i głębokości problemu, motywacji pacjenta do pracy nad sobą, jego systematyczności i zaangażowania w proces terapii.

Zauważalne zmiany w zachowaniu pacjenta poddającego się terapii Biofeedback z reguły występują między 10 a 15 treningiem, a czasami nawet już po kilku sesjach. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób (wylew, udar).

DLA KOGO

Dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem:

poprawić koncentrację

poprawić szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych

Naszym założeniem jest precyzyjne określenie problemu oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.

utrzymać jak najdłużej wysokie zdolności poznawcze

pracować nad umiejętnością relaksacji, wyciszenia

poprawić jakość swojego życia

pracować nad efektywnością swojej pracy

pomóc uzyskać lepsze wyniki sportowe, szczególnie dla osóbuprawiających sport wyczynowo

dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznościąpodejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, policjanci itp.)

dla osób przygotowujących do konkursów lub egzaminów Dla osób, które wymagają wsparcia terapeutycznego

zaburzenia uwagi, koncentracji

nadpobudliwość, agresja

problemy z zachowaniem

niedojrzałość emocjonalna

trudności z kontrolą emocji

zaburzenia pamięci

obniżona samoocena

przewlekłe bóle głowy i migreny

zaburzenia snu

zespół chronicznego zmęczenia

stany lękowe, nerwice, natręctwa, tiki

moczenie nocne

opóźnienia rozwojowe

jąkanie

problemy w nauce (dysleksja, dyskalkulia itp.)

ADHD, ADD

Zespół Aspergera, autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

depresja

w rehabilitacji po urazach mózgu