Cennik

      KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

210 zł

Konsultacja psychoterapeutyczna dla dorosłych

210 zł

Konsultacja pedagogiczna

180 zł

Konsultacja SI 120 min.

300 zł

Pierwsza konsultacja psychiatryczna

300 zł

Kolejna konsultacja psychiatryczna

250 zł

Konsultacja psychodietetyczna 50 min.

210 zł

Indywidualny dobór terapii 90/60 min.

270/210 zł

      DIAGNOSTYKA

Diagnoza psychologiczna ADOS dla dzieci i młodzieży ( wywiad + 1/2 spotkania diagnostyczne + 1 spotkanie omawiające wyniki +diagnoza pisemna)

1200/1500 zł

Diagnostyka różnicowa zaburzeń osobowości ( 3 spotkania diagnostyczne + 1 spotkanie omawiające wyniki +diagnoza pisemna)

920 zł

Diagnoza integracji sensorycznej (3h + pisemna diagnoza)

450 zł

Diagnoza neurologopedyczna

180 zł

Diagnoza EEG Biofeedback z 16/20 punktów; 90 min. (wywiad+mapa z opisem+omówienie)

300 zł

Mapa kontrolna EEG Biofeedback z 16/20 punktów + omówienie

200 zł

Diagnoza ortoptyczna 60 min.

180 zł

Diagnoza Neuroflow 90 min.

300 zł

Diagnoza pedagogiczna- od 3 do 4 spotkań (wywiad, testy (1/ 2 spotkania), omówienie + pisemna diagnoza)

600/800zł

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, test Stanford Binet5 - 3 spotkania ( wywiad, test, omówienie +pisemna diagnoza)

600 zł

Diagnoza psychologiczna ADHD dla dorosłych + diagnoza różnicowa ( 3 spotkania diagnostyczne (50 min.)+ 1 spotkanie omawiające wyniki (50 min.) + pisemna opinia)

1150 zł

Diagnoza psychologiczna ADHD dla dzieci i młodzieży ( 4/ 5 spotkań )

1150 zł

      TERAPIA

POJEDYNCZE ZAJĘCIA

1 ZAJĘCIA W KARNECIE MIESIĘCZNYM

Psychoterapia dla dorosłych 50 min.

200 zł

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży 50 min.

200 zł

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży 50 min.

200 zł

Terapia rodzin 80 min.

330 zł

Terapia par 80 min.

330 zł

Mediacje 80 min.

330 zł

Coaching 50 - 90 min.

200-350 zł

Psychoedukacja 50 - 80 min.

210-300 zł

Terapia psychodietetyczna 50min.

200 zł

Terapia SI 50 min.

150 zł

140 zł

Terapia ręki 50 min.

150 zł

140 zł

EEG Biofeedback 50 min.

150 zł

130 zł

EEG Biofeedback + GSR/HRV/RESP 80 min.

180 zł

160 zł

GSR/HRV/RESP 30 min.

90 zł

GSR/HRV/RESP + techniki relaksacyjne 50 min.

150 zł

130 zł

AVS (czas ustalany indywidualnie)

od 60-100 zł

Terapia logopedyczna 30 min.

90 zł

80 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

120 zł

110 zł

Terapia neurologopedyczna 30 min.

110 zł

100 zł

Terapia neurologopedyczna 45 min.

140 zł

130 zł

Terapia pedagogiczna 50 min.

160 zł

140 zł

Warsztaty ortograficzne (grupa 3 - os) 50 min

60 zł od osoby

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)

100 zł

Ćwiczenia ortoptyczne/pleoptyczne 30 min.

100 zł

Badanie na synoptoforze 15 min.

70 zł

Sesja terapeutyczna Neuroflow ATS w gabinecie 30 min.

70 zł

Sesja Neuroflow ATS w gabinecie + dodatkowy trening słuchowy 50 min

150 zł

130 zł

I moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

410 zł - 470 zł

II moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

460 zł

III moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

450 zł

Trening słuchowy (z treningiem ortoptycznym ) 50 min

160 zł

140 zł

Czytanie programowane (z treningiem ortoptycznym ) 50 min

160 zł

140 zł

      ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

Pierwsze zaświadczenie o odbytych wizytach

ZA DARMO

Kolejne zaświadczenie o odbytych wizytach (do roku wstecz)

50 zł

Zaświadczenie od specjalisty

80 zł

Wystawienie zaświadczenia z zaleceniami dla szkoły / do pracy w domu

150 zł

Wystawienie opinii psychologicznej /pedagogicznej

200 zł