Cennik

      KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

190 zł

Konsultacja psychoterapeutyczna dla dorosłych

190 zł

Konsultacja pedagogiczna

140 zł

Konsultacja SI 120 min.

300 zł

Pierwsza konsultacja psychiatryczna

300 zł

Kolejna konsultacja psychiatryczna

250 zł

Konsultacja psychodietetyczna 50 min.

190 zł

Indywidualny dobór terapii 90 min.

250 zł

      DIAGNOSTYKA

Diagnoza logopedyczna

150 zł

Diagnoza neurologopedyczna

180 zł

Diagnoza integracji sensorycznej (3h + pisemna diagnoza)

400 zł

Diagnoza EEG Biofeedback 90 min. (wywiad+mapa z opisem+omówienie)

280 zł

Mapa kontrolna EEG Biofeedback + omówienie

190 zł

Diagnoza ortoptyczna 60 min.

160 zł

Diagnoza Neuroflow 90 min.

300 zł

Diagnoza pedagogiczna pod kątem problemów dyslektycznych

400 zł

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, test Stanford Binet 5 ( 2-3 spotkań po 50 min. + opinia pisemna)

500 zł

      TERAPIA

POJEDYNCZE ZAJĘCIA

1 ZAJĘCIA W KARNECIE MIESIĘCZNYM

Psychoterapia dla dorosłych 50 min.

180 zł

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży 50 min.

180 zł

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży 50 min.

150 zł

Terapia rodzin 90 min.

280 zł

Terapia par 90 min.

280 zł

Mediacje 90 min.

280 zł

Coaching 60 - 90 min.

200-350 zł

Psychoedukacja 60 - 90 min.

190-280 zł

Terapia psychodietetyczna 50min.

180 zł

Terapia SI 50 min.

130 zł

120 zł

Terapia ręki 50 min.

130 zł

120 zł

EEG Biofeedback 50 min.

130 zł

120 zł

EEG Biofeedback + GSR/HRV/RESP 80 min.

160 zł

GSR/HRV/RESP 30 min.

80 zł

GSR/HRV/RESP + techniki relaksacyjne 50 min.

130 zł

120 zł

AVS (czas ustalany indywidualnie)

od 60-100 zł

Terapia logopedyczna 30 min.

90 zł

80 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

120 zł

110 zł

Terapia neurologopedyczna 30 min.

110 zł

100 zł

Terapia neurologopedyczna 45 min.

140 zł

130 zł

Terapia pedagogiczna 50 min.

130 zł

120 zł

Warsztaty ortograficzne (grupa 3 - os) 50 min

60 zł od osoby

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)

80 zł

Ćwiczenia ortoptyczne/pleoptyczne 30 min.

90 zł

Badanie na synoptoforze 15 min.

60 zł

Sesja terapeutyczna Neuroflow ATS w gabinecie 30 min.

60 zł

Sesja Neuroflow ATS w gabinecie + dodatkowy trening słuchowy 50 min

130 zł

120 zł

I moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

320 zł - 370 zł

II moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

360 zł

III moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

350 zł

Trening słuchowy (z treningiem ortoptycznym ) 50 min

130 zł

120 zł

Czytanie programowane (z treningiem ortoptycznym ) 50 min

130 zł

120 zł

      ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach

ZA DARMO

Zaświadczenie od specjalisty

60 zł

Wystawienie zaświadczenia z zaleceniami dla szkoły

100 zł

Wystawienie opinii psychologicznej i pedagogicznej

150 zł