Cennik

      KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

140 zł

Konsultacja psychoterapeutyczna dla dorosłych

150-160 zł

Konsultacja pedagogiczna

120 zł

Konsultacja SI

120 zł

Psychodietetyka

150 zł

      DIAGNOSTYKA

Diagnoza logopedyczna

120 zł

Diagnoza neurologopedyczna

150 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

320 zł

Diagnoza EEG Biofeedback (wywiad+mapa z opisem+omówienie)

250 zł

Mapa kontrolna EEG Biofeedback

170 zł

Diagnoza ortoptyczna 60 min.

120 zł

Diagnoza Neuroflow 90 min.

250 zł

Diagnoza pedagogiczna

320 zł

      TERAPIA

POJEDYNCZE ZAJĘCIA

1 ZAJĘCIA W KARNECIE MIESIĘCZNYM

Psychoterapia dla dorosłych 50 min.

140-150 zł

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

130-140 zł

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży 50 min.

120 zł

Terapia rodzin 75 min.

210 zł

Terapia par 90 min.

240 zł

Mediacje 90 min.

240 zł

Coaching 60 - 90 min.

120-240 zł

Psychoedukacja 90 min.

210 zł

Terapia SI 50 min.

110 zł

100 zł

Terapia ręki 50 min.

110 zł

100 zł

EEG Biofeefback 50-60 min.

100 zł

110 zł

AVS

15-35 zł

Terapia logopedyczna 30 min.

70 zł

60 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

110 zł

100 zł

Terapia neurologopedyczna 30 min.

90 zł

80 zł

Terapia neurologopedyczna 45 min.

130 zł

120 zł

Terapia pedagogiczna 50 min.

110 zł

100 zł

Warsztaty ortograficzne ( grupa 3 - os ) 50 min

45 zł

od osoby

Czytanie programowane ( z treningiem ortoptycznym ) 50 min

110 zł

100 zł

Ćwiczenia ortoptyczne/pleoptyczne 30 min. (10 spotkań - karnet)

60 zł

Ćwiczenia ortoptyczne/pleoptyczne 30 min. (2 os.) (?)

100 zł

Badanie na synoptoforze 15 min.

50 zł

Sesja terapeutyczna Neuroflow ATS w gabinecie 30 min.

50 zł

Sesja terapeutyczna Neuroflow ATS w gabinecie + dodatkowy trening słuchowy 50 min

110 zł

100 zł

I moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

270 zł

II moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

260 zł

III moduł terapeutyczny Neuroflow ATS 24 sesje

250 zł

Trening słuchowy ( z treningiem Neuroflow ) 50 min

110 zł

100 zł

Trening słuchowy ( z treningiem ortoptycznym ) 50 min

110 zł

100 zł

Psychodietetyka

140 zł

      ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

Wystawienie opinii psychologicznej i pedagogicznej

100 zł

Wystawienie zaświadczenia z zaleceniami dla szkoły

80 zł

Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach

30 zł