Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.

DLA KOGO

Warto skorzystać z pomocy specjalisty, kiedy widzisz u swojego dziecka kilka z następujących problemów:

z nauką codziennych czynności (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, picie z kubka, posługiwanie się sztućcamiitp.),

niechęcią do podejmowania czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

wyraźnie obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowy w obrębie kończyny górnej czy obręczy barkowej,

z wykonywaniem czynności wymagających dużej precyzji (zbyt wolno lub za szybko i niedbale),

dotykaniem nowych i różnorodnych faktur,

grafomotorycznych (niechęć do pisania, brzydkie pismo, niekształtne kreślenie liter i szlaczków, zły chwyt, nie mieszczenie się w linijkach)

zaburzeniem percepcji wzrokowo-ruchowej

TERAPIA

Terapie prowadzi wykwalifikowany terapeuta, który pracuje nad zaburzonymi funkcjami ręki. Terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapia ręki nie polega tylko na pisaniu czy rysowaniu szlaczków. Za pomocą odpowiednio dobranych zabaw i ćwiczeń, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, w przyjaznej atmosferze, pracujemy przede wszystkim nad przełamaniem niechęci do wykonywania czynności grafomotorycznych i nad osiągnięciem jak najlepszych efektów terapii.