Psychoedukacja

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA/TERAPEUTĘ RODZINNEGO.

Rodzice w czasie zajęć uczą się jak być konsekwentnym, wymagającym i zarazem kochającym rodzicem, jak rozumieć dziecko, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własny. Spotkania te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania w oparciu o dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Pozwalają rodzicom lepiej poznać siebie w roli rodzica; ułatwiają rozumienie siebie nawzajem; umożliwiają wypracowanie wspólnej strategii wychowawczej. Uczą jak wzajemne się wspierać, budować bliskie, empatyczne relacje i jak przezwyciężać trudności.

W CZASIE ZAJĘĆ MOŻNA BĘDZIE DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK:

poznawać i ćwiczyć praktyczne umiejętności nawiązywania bliskich relacji ze swoim dzieckiem

lepiej rozumieć swoje dzieci oraz przyczyny ich zachowania

jak radzić sobie z emocjami dziecka i swoimi, takimi jak złość, bezradność, lęk

nauczyć się nowych sposobów reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach

zyskać więcej pewności siebie w rozwiązywaniu wychowawczych wątpliwości

jak zachęcić dziecko do współpracy: chodzenia spać, sprzątania, nauki

jak jasno i rzeczowo formułować oczekiwania wobec dziecka

jakzachęcać dziecko do samodzielnościi wzmocnić w nim wiarę we własne siły

jak rozwiązywać problemy i konflikty

jak uwolnić dziecko od grania narzuconych przez otoczenie ról np.. „niejadka", „bałaganiarza"

jak chwalić i zachęcać dziecko do podejmowania wyzwań

co zamiast karania?