Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna u większości osób przebiega automatycznie i dlatego nie zdajemy sobie sprawy z wagi jej prawidłowego funkcjonowania. Dopiero, gdy zawodzi jeden z „elementów układanki” obserwujemy jak skomplikowany jest to proces.

Nie rodzimy się z rozwiniętą integracją sensoryczną. Nasz mózg „uczy się” jej poprzez systematyczne zdobywanie kolejnych doświadczeń, a robi to dzięki narządom zmysłów, które odbierają bodźce docierające w niezliczonej ilości do naszego ciała. Jeżeli ten proces przebiega prawidłowo, dziecko może rozwijać się w sposób harmonijny i swobodnie poznawać świat. Zdarza się jednak, że dochodzi do zaburzeń w rozwoju integracji sensorycznej, w takich przypadkach mogą pojawić się problemy z rozwojem, zachowaniem czy nauką. Ostatecznymi produktami integracji sensorycznej są umiejętności takie jak: koncentracja uwagi, organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie, nauka (czytanie, pisanie, liczenie), wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych, samokontrola, poczucie własnej wartości, myślenie abstrakcyjne i rozumowanie, dominacja półkul mózgowych i stron ciała.

DIAGNOZA

Diagnoza, którą wykonujemy składa się z dwóch spotkań. Podczas pierwszego, które trwa 2 godziny, przeprowadza się wywiad z rodzicami, szczegółową obserwację zachowań dziecka oraz testy oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej. Drugie spotkanie to omówienie diagnozy, przedstawienie planu terapii oraz zaleceń przygotowanych dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu. To spotkanie trwa około godziny i odbywa się bez udziału dziecka.

W niektórych przypadkach diagnoza przeprowadzana jest w ciągu trzech godzinnych wizyt.

Wykonujemy diagnozy dzieci młodszych.

Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

TERAPIA

Terapia prowadzona jest w trybie indywidualnym, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań. Jest także zgodna z programem terapii ustalonym w diagnozie. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka, które podczas zajęć bawi się, aby poprzez to aktywnie uczestniczyć w terapii i w ten sposób ćwiczyć zaburzone funkcje.

Terapia odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który umożliwia pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Obok przyrządów podwieszanych posiadamy także wiele różnych pomocy terapeutycznych indywidualnie dostosowanych do potrzeb dziecka.

Terapeuci pracujący z dziećmi posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, liczne kursy doszkalające i wieloletnie doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim cechuje ich pasja, kreatywność i umiejętność stwarzania przyjaznej atmosfery.

WYBRANE OBJAWY MOGĄCE STANOWIĆ WSKAZANIE DO WYKONANIA BADANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

problemy ze snem

nawet drobne urazy wywołują gwałtowną reakcję i długie narzekanie

nie lubi chodzić boso po trawie, piasku

przeszkadzają mu niektóre ubrania i metki

źle toleruje czesanie, mycie głowy, zębów

nie lubi być dotykane, głaskane

nie lubi zabaw z użyciem rąk (plastelina, farby, glina)

jest nadwrażliwe na dźwięk lub światło

nie lubi placów zabaw, huśtawek, karuzeli

unika kontaktu z innymi dziećmi

nie lubi baraszkowania

często się potyka, przewraca, nie zauważa przedmiotów stojących na jego drodze

nie może nauczyć się jeździć na rowerze

ma trudności z czynnościami manualnymi (jedzeniem, piciem, rysowaniem, cięciem nożyczkami )

ma trudności z samoobsługą -ubieraniem (zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem butów), myciem, jedzeniem

jest nadmiernie spokojne

silnie pożąda niektórych czynności: podnoszenie lub pchanie ciężkich przedmiotów, ciągłe dotykanie wszystkich i wszystkiego, mocne przytulanie

jest nadmiernie ruchliwe, ciągle poszukuje nowych aktywności ruchowych, nie umie usiedzieć w jednym miejscu

ma wahania nastroju, łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu

często wchodzi w konflikty z innymi dziećmi

lubi, żeby wszystko działo się według ustalonego planu, nie lubi zmian

ma kłopoty z koncentracją uwagi

ma kłopoty z nauką czytania, pisania