TUS -Trening Umiejętności Społecznych

Rozwój umiejętności społecznych jest jedną z podstawowych i ważniejszych kompetencji jaką powinien nabyć każdy z nas. Niełatwo bez tego funkcjonować w społeczeństwie nie zatraciwszy swojej indywidualności; trudno budować przyjaźnie, realizować swoje cele, osiągać sukcesy. Nabycie takich umiejętności nie jest łatwe, dlatego warto nad tym pracować zanim pojawią się problemy.

INFORMACJE OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

dzieci młodsze w wieku od 6-8 lat

dzieci starsze w wieku od 9-12 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania: dla dzieci młodszych -60 min., dla dzieci starszych –90 min.

Maksymalna ilość osób w grupie -10.

Trening prowadzony jest przez doświadczonego psychologa.

Spotkania prowadzone są w formie odpowiednio dobranych gier i zabaw nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych. Podczas zajęć pracujemy wykorzystując różne metody terapeutyczne w tym bajkoterapię, dramę, wizualizację, artterapię oraz różne techniki relaksacyjne. Dzieci w bezpiecznych dla siebie warunkach mogą przepracowywać trudne sytuacje, ćwiczyć odpowiednie zachowania, pokonywać własne słabości i lęki oraz uczyć się jak odreagowywać negatywne emocje.

DLA KOGO

Trening skierowany jest do osób, które chcą:

doskonalić swoje kompetencje społeczne

nauczyć się pokonywać lęk, wstyd, strach

skuteczniej realizować swoje cele życiowe

ale także:

mających kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych

dzieci z zaburzeniami zachowania

mających problemy z poszanowaniem norm społecznych

dzieci wycofanych emocjonalnie

łatwo ulegających presji środowiska

o niskiej samoocenie

nieradzących sobie w sytuacjach stresowych

CELE

nauka rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć

wypracowywanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami (odreagowywanie napięć)

oswajanie własnych lęków

umiejętność radzenia sobie ze stresem i wstydem w relacjach społecznych (np. przed publicznymi wystąpieniami)

budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji z pełną świadomością swoich możliwości i ograniczeń

rozwijanie samomotywacji

nauka nawiązywania kontaktów społecznych

rozwijanie umiejętności rozumienia potrzeb, uczuć i wartości innych ludzi –empatia

samoocena swojego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi

umiejętność rozwijania współpracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów

umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby

kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

radzenia sobie w sytuacjach doznawania przemocy rówieśniczej

trening asertywności (umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, odmawiania, stawiania granic, wyrażania opinii, uczuć i potrzeb bez krzywdzenia innych)