TUS -Trening Umiejętności Społecznych

Rozwój umiejętności społecznych jest jedną z podstawowych i ważniejszych kompetencji jaką powinien nabyć każdy z nas. Niełatwo bez tego funkcjonować w społeczeństwie, nie zatraciwszy swojej indywidualności; trudno budować przyjaźnie, realizować swoje cele, osiągać sukcesy. Nabycie takich umiejętności nie jest łatwe, dlatego warto nad tym pracować zanim pojawią się problemy.

W czym między innymi pomagają TUSy?

 
 • pomagają udoskonalić swoje kompetencje społeczne
 • uczą pokonywać lęk, wstyd, strach
 • pokazują jak skuteczniej realizować swoje cele życiowe

DLA KOGO?


Dla dzieci:
 • mających kłopot w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych
 •  z zaburzeniami zachowania
 • mających problemy z poszanowaniem norm społecznych
 • wycofanych emocjonalnie
 • łatwo ulegających presji środowiska
 • o niskiej samoocenie
 • nieradzących sobie w sytuacjach stresowych

INFORMACJE OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

 • 6 – 9 lat
 • 10-13 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania:  60 min

Trening prowadzony jest przez doświadczonego psychologa.

Spotkania prowadzone są w formie odpowiednio dobranych gier i zabaw nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych. Podczas zajęć pracujemy wykorzystując różne metody terapeutyczne w tym bajkoterapię, dramę, wizualizację, artterapię oraz różne techniki relaksacyjne.
Dzieci w bezpiecznych dla siebie warunkach mogą przepracowywać trudne sytuacje, ćwiczyć odpowiednie zachowania, pokonywać własne słabości i lęki oraz uczyć się jak odreagowywać negatywne emocje.

Cele Treningów Umiejętności Społecznych:

- nauka rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć

- wypracowywanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami (odreagowywanie napięć)

- oswajanie własnych lęków

- umiejętność radzenia sobie ze stresem i wstydem w relacjach społecznych (np. przed publicznymi wystąpieniami)

- budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji z pełną świadomością swoich możliwości i ograniczeń-

- rozwijanie samomotywacji

- nauka nawiązywania kontaktów społecznych

- rozwijanie umiejętności rozumienia potrzeb, uczuć i wartości innych ludzi –empatia

- samoocena swojego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi

- umiejętność rozwijania współpracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów

- umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

- rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

- radzenia sobie w sytuacjach doznawania przemocy rówieśniczej

- trening asertywności (umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, odmawiania, stawiania granic, wyrażania opinii, uczuć i potrzeb bez krzywdzenia innych)