Najczęściej spotykane przyczyny obniżenia efektywności podczas pracy

Pracodawca nie zawsze jest w stanie od razu zaobserwować u swoich pracowników spadek efektywności, zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pojawiają się straty finansowe, a także pogarsza się atmosfera w zespole i spada renoma firmy. 

Spadek wydajności pracownika zawsze ma określone przyczyny i poprzedzają go określone symptomy, dlatego wystarczy dobrze przyjrzeć się stylowi jego pracy, by nie dopuścić do kryzysowej sytuacji w firmie. 

Podstawowym czynnikiem jest zmęczenie pracownika. W pracy biurowej i intelektualnej wyróżnia się trzy rodzaje zmęczenia:

  • Umysłowe, które przejawia się obniżaniem funkcji poznawczych w wyniku nadmiaru informacji oraz ich częstotliwości, a także monotonii pracy;
  • Sensoryczne, polega na obniżonej reakcji narządów zmysłów wskutek długotrwałego oddziaływania określonych bodźców, np. nadmierne obciążenie wzroku przez zbyt słabe lub zbyt duże oświetlenie albo praca w nadmiernym hałasie lub w niewietrzonych pomieszczeniach;
  • Emocjonalne, będące reakcją na działanie czynników stresowych, takich jak presja czasu, konflikty interpersonalne itp.

Szczególnie zdradliwa jest monotonia pracy polegająca na niedociążeniu emocjonalnym, spowodowanym brakiem lub jednostajnością bodźców i powtarzalnością działań, a w konsekwencji niezmiennością sytuacji. W najbardziej zauważalnej formie występuje w sytuacjach bezczynności połączonej z pewnym napięciem, jak np. przy obserwacji wskaźników na ekranie monitora lub pulpitu sterowniczego, czy podczas wielogodzinnego prowadzenia pojazdu na autostradzie. Jako najprostsze rozwiązanie zaleca się stosowanie przerw w pracy albo wykonywanie odmiennych czynności niekoniecznie związanych z rodzajem pracy, a wymagających od zatrudnionego aktywności o innym charakterze.

Zmęczenie pracownika, a w konsekwencji obniżenie jego efektywności, może mieć i takie źródła:

  • Nadmiar obowiązków, a co za tym idzie praca w nadgodzinach. Z tą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy w firmie pojawiają się kolejne zlecenia, a liczba pracowników się nie zmienia. Osiem godzin przestaje wystarczać, a czas spędzony w pracy zaczyna się wydłużać. Z obawy o pracę pracownicy nie potrafią odmówić szefowi. Skutkuje to zabieraniem pracy do domu, ślęczeniem nad nią do godzin nocnych. Przyczyną pracy w nadgodzinach może być też złudna nadzieja na lepsze wynagrodzenie. 
  • Nadmierny stres źle wpływa na pracę nawet najwartościowszego pracownika. Jego źródłem może być nadmierna krytyka ze strony menadżera doprowadzająca do obniżenia się poczucia wartości podwładnego. Niedocenienie zaangażowanego pracownika jest jednym z najpoważniejszych błędów w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  • Indywidualizm pracownika, czyli gdy nie potrafi on pracować w zespole, a gra wyłącznie na siebie. Taki pracownik czuje dyskomfort z powodu, że musi podporządkować się większości, czuje się sfrustrowany, gdyż zamiast wykazywać się swoimi zdolnościami i wysokimi kwalifikacji musi robić to, co inni.
  • Bierna obecność w firmie spowodowana dolegliwościami typu depresja, bóle głowy, złe samopoczucie, stany chorobowe. Obecny tylko duchem pracownik ma maksymalnie obniżoną efektywność, ponadto działa demotywacyjnie na resztę grupy.
  • Brak możliwości awansu i rozwoju zaczyna z czasem działać destrukcyjnie na pracownika w zależności od stażu oraz jakie ma ambicje zawodowe. Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz realna perspektywa awansu działa motywacyjnie na zatrudnionego. Pracownik nieotrzymujący tego rodzaju pozytywnych bodźców może nawet odejść do konkurencji.

Mamy rozwiązanie!

Na poprawę koncentracji oraz efektywności pracy, czy choćby zmniejszenie poziomu stresu korzystnie wpływa trening mózgu o nazwie EEG Biofeedback. Usprawnia on procesy poznawcze, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres.

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Ponieważ metoda ta dotyczy przyczyn trudności w uczeniu się koncentracji, efekty są długotrwałe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *