Co to jest oroptyka?

Co to jest ortoptyka? Ortoptyka stanowi część okulistyki i obejmuje badania zaburzeń widzenia obuocznego i ich leczenie za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Do najpoważniejszych zaburzeń widzenia obuocznego należy zez i niedowidzenie. Ćwiczenia ortoptyczne nie zastępują korekcji okularowej ani leczenia operacyjnego, ale są uzupełnieniem leczenia zeza. Obniżenie parametrów widzenia obuocznego znacznie pogarsza funkcjonowanie aparatu wzrokowego. Oznaki nieefektywnej …

Co to jest oroptyka? Read More »