Dorobek naukowy naszych specjalistów

Co to jest oroptyka?

Co to jest ortoptyka? Ortoptyka stanowi część okulistyki i obejmuje badania zaburzeń widzenia obuocznego i ich leczenie za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Do najpoważniejszych zaburzeń widzenia obuocznego należy zez i niedowidzenie. Ćwiczenia ortoptyczne nie zastępują korekcji okularowej ani leczenia operacyjnego, ale są uzupełnieniem leczenia zeza. Obniżenie parametrów widzenia obuocznego znacznie pogarsza funkcjonowanie aparatu wzrokowego. Oznaki nieefektywnej …

Co to jest oroptyka? Read More »

Anoreksja w czasach pandemii koronawirusa

Miniony rok pod względem wzrostu przypadków różnorakich zaburzeń natury psychicznej był dramatyczny na niespotykaną dotąd skalę. Już pierwsze tygodnie nakazu domowej izolacji z powodu zagrożenia koronawirusem pokazały, że nie jesteśmy przygotowani na taki sposób funkcjonowania. Pojawiły się: wszechobecny lęk o zdrowie i niepewność sytuacji, konieczność odizolowania się od bliskich, ograniczenia w poruszaniu się, funkcjonowaniu zawodowym …

Anoreksja w czasach pandemii koronawirusa Read More »