TERAPEUTA BIOFEEDBACK

POZNAJ NASZ ZESPOŁ

Tetiana Gromova

Anna Lusińska

Kaja Lusińska

Ida Gembka

Kamila Jastrzębska

Natalia Karsznia