Kaja Lusińska

Psycholog, neuroterapeuta

Jest absolwentką Uniwersytu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom psychologa, specjalności klinicznej i zdrowia.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów i Trenerów Biofeedback (PSTiTB).

Posiada szereg szkoleń z zakresu metody Neurofeedback, Biofeedback oraz diagnostyki QEEG. Od 2013r. pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne praktyki i staże, między innymi na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w klinice Vertimed+ , czy w Niepublicznym punkcie przedszkolnym fundacji pomocy edukacyjno-terapeutycznej dla niepełnosprawnych Scolar. Prowadzi terapię EEG Biofeedback oraz terapię psychologiczną. Ma także doświadczenie pracy jako psycholog na planie filmowym.
Zajmuje się m.in. pracą z trudnościami: w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, radzeniu sobie z lękiem czy poczuciem obniżonego nastroju, obniżoną samooceną, oraz z trudnościami wynikającymi z zaburzeń neurorozwojowych. Ponadto jako neuroterapeuta pracuje m.in. z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, także z nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi, tremą, stresem czy lękiem, nieumiejętnością autoregulacji poziomu napięcia oraz trudnością w kontrolowaniu emocji.

Kaja Lusińska

Psycholog, neuroterapeuta

Jest absolwentką Uniwersytu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom psychologa, specjalności klinicznej i zdrowia.
Posiada szereg szkoleń z zakresu metody Neurofeedback, Biofeedback oraz diagnostyki QEEG. Od 2013r. pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne praktyki i staże, między innymi na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w klinice Vertimed+ , czy w Niepublicznym punkcie przedszkolnym fundacji pomocy edukacyjno-terapeutycznej dla niepełnosprawnych Scolar. Prowadzi terapię EEG Biofeedback oraz terapię psychologiczną. Ma także doświadczenie pracy jako psycholog na planie filmowym.
Zajmuje się m.in. pracą z trudnościami: w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, radzeniu sobie z lękiem czy poczuciem obniżonego nastroju, obniżoną samooceną, oraz z trudnościami wynikającymi z zaburzeń neurorozwojowych. Ponadto jako neuroterapeuta pracuje m.in. z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, także z nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi, tremą, stresem czy lękiem, nieumiejętnością autoregulacji poziomu napięcia oraz trudnością w kontrolowaniu emocji.