Anna Lusińska

Założycielka i właścicielka Centrum Terapeutycznego Istota, pedagog, neuroterapeuta

Pedagog, neuroterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej. Ukończyła Uniwerystet Łódzki oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbyła także szereg szkoleń z zakresu metody Neurofeedback, Biofeedback oraz diagnostyki pQEEG w Instytucie EEG oraz w Centrum Rozwoju Biofeedback. Brała udział także w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu psychologii, pedagogiki w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD etc. Jako terapeuta pedagogiczny pracuje z dziećmi dyslektycznymi, z dysortografią, dyskalkulią, dysgrafią.

Swoimi oddziaływaniami obejmuje nie tylko dziecko, ale i jego rodzinę.  Udziela wsparcia rodzicom dzieci ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jako neuroterapeuta pracuje także z osobami dorosłymi. Prowadzi treningi EEG Biofeedback.  W swojej pracy korzysta również z różnych metod relaksacyjnych. Pomaga osobom nieradzącym sobie ze stresem, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, z problemami z koncentracją i pamięcią, z zaburzeniami procesu uczenia się, wypaleniem zawodowym, brakiem motywacji do działania, czy chcącymi zwiększyć swoją kreatywność.

Anna Lusińska

Założycielka i właścicielka Centrum Terapeutycznego Istota, pedagog, neuroterapeuta

Pedagog, neuroterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej. Ukończyła Uniwerystet Łódzki oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbyła także szereg szkoleń z zakresu metody Neurofeedback, Biofeedback oraz diagnostyki pQEEG w Instytucie EEG oraz w Centrum Rozwoju Biofeedback. Brała udział także w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu psychologii, pedagogiki w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD etc. Jako terapeuta pedagogiczny pracuje z dziećmi dyslektycznymi, z dysortografią, dyskalkulią, dysgrafią.

Swoimi oddziaływaniami obejmuje nie tylko dziecko, ale i jego rodzinę.  Udziela wsparcia rodzicom dzieci ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jako neuroterapeuta pracuje także z osobami dorosłymi. Prowadzi treningi EEG Biofeedback.  W swojej pracy korzysta również z różnych metod relaksacyjnych. Pomaga osobom nieradzącym sobie ze stresem, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, z problemami z koncentracją i pamięcią, z zaburzeniami procesu uczenia się, wypaleniem zawodowym, brakiem motywacji do działania, czy chcącymi zwiększyć swoją kreatywność.