Tetiana Gromova

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neuroterapeuta, Instruktor Masażu Shantala

Psycholog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta EEG biofeedback oraz Instruktor Masażu Shantala.  Odbyła staż w Instytucie „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” Zakład Psychiatrii (zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży). Od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń Integracji Sensorycznej, pracuje z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, między innymi z autyzmem. Uczestniczyła w wielu szkoleniach oraz warsztatach na temat diety i zaburzeń u dzieci ze spektrum, między innymi, diagnoza procesów integracji sensorycznej, ontogeneza rozwojowa (rozwój odruchowy), podstawowe warunki i kierunki pracy z małym dzieckiem w ujęciu terapii SI, kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne.

Tetiana Gromova

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neuroterapeuta, Instruktor Masażu Shantala

Psycholog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta EEG biofeedback oraz Instruktor Masażu Shantala.  Odbyła staż w Instytucie „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” Zakład Psychiatrii (zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży). Od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń Integracji Sensorycznej, pracuje z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, między innymi z autyzmem. Uczestniczyła w wielu szkoleniach oraz warsztatach na temat diety i zaburzeń u dzieci ze spektrum, między innymi, diagnoza procesów integracji sensorycznej, ontogeneza rozwojowa (rozwój odruchowy), podstawowe warunki i kierunki pracy z małym dzieckiem w ujęciu terapii SI, kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne.