Centrum Terapeutycznym Istota

Terapie

Psycholog dziecięcy

OCENA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA DZIECKA

Bardzo często rodzice porównują swoje dzieci do ich rówieśników i zastanawiają się, czy różnice, które obserwują powinny ich niepokoić, czy ich dziecku potrzebne jest wsparcie w jakimś zakresie. Takie lub podobne niepokoje dopadają czasem każdego rodzica. Część wątpliwości znika z chwilą „pojawienia” się u dziecka oczekiwanej umiejętności. Jeśli jednak tak się nie stanie lub czujecie niepokój, że dane zachowanie może być przejawem poważniejszych problemów albo po prostu czujecie potrzebę rozmowy o tym, jak rozwija się wasze dziecko, powinniście skorzystać z konsultacji z psychologiem dziecięcym. Dokonanie oceny rozwoju dziecka pozwoli upewnić się, czy wszystko przebiega prawidłowo i otrzymać wskazówki jak wspomagać jego rozwój.

W naszym gabinecie wykonujemy także testy psychologiczne, które pozwalają nam dokładnie zbadać rozwój, inteligencję, wskaźniki uwagi dziecka, a także stan i cechy lęku, dokonać oceny funkcjonowania rodziny i zidentyfikować obszary problemowe oraz wiele innych.

Prowadzimy także terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju między innymi: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD a także w depresji, zaburzeniach lękowych i innych.

Warto skorzystać z pomocy psychologa, gdy dziecko:

zachowuje się agresywnie

nie radzi sobie z emocjami

jest nadpobudliwe, nadruchliwe

jest wycofane, lękowe

nie radzi sobie ze stresem

ma problemy z koncentracją lub pamięcią

pojawiają się bóle brzucha, głowy, apatia

długo nie pojawia się mowa lub nagle przestało mówić

nastąpiłregres w jego rozwoju itp.

KONSULTACJE W SPRAWACH RODZINNYCH

Niekiedy w życiu rodziny pojawiają się sytuacje, na które nikt nie jest dobrze przygotowany. Są to chwile trudne dla wszystkich a głównie dla dzieci, które w takich momentach potrzebują szczególnego wsparcia. To, co nam ludziom dorosłym wydaje się małym problemem, dla dziecka może być prawdziwym dramatem. Jego nieukształtowany system emocjonalny nie chroni go przed przeżyciami niekiedy wręcz traumatycznymi. Do sytuacji takich należą miedzy innymi:

rozstanie rodziców

narodziny rodzeństwa

zmiana miejsca zamieszkania

rozpoczęcie przedszkola lub nauki w szkole

śmierć kogoś bliskiego

Do niektórych zdarzeń można się w pewien sposób przygotować, inne trzeba pomóc przetrwać i zaakceptować. Każdy rodzic chce wspierać swoje dziecko w trudnych chwilach, ale często nie wie, co powinien zrobić. Ten początkowy okres rozwoju człowieka ma wpływ na późniejsze jego życie, na podejmowane decyzje, sposób postępowania w trudnych sytuacjach, na odporność emocjonalną.

Kiedy więc zaczynamy mieć jakieś wątpliwości, a w zachowaniu dziecka dostrzegamy niepokojące nas symptomy lub po prostu chcemy dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany, to warto wówczas zwrócić się o poradę do specjalisty.

KONSULTACJE W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH

Rodzicami stajemy się w dniu przyjścia na świat dziecka. Wychowywania uczymy się przez cały czas. Nasze umiejętności wzrastają wraz z naszym dzieckiem, niekiedy jednak życie nas zaskakuje. Prawdopodobnie każdy rodzic zadaje sobie czasem pytanie, dlaczego moje dziecko właśnie tak się zachowuje, co powinienem teraz zrobić, powiedzieć, jak zareagować w określonej sytuacji. Niektóre zachowania chcielibyśmy zrozumieć, niektóre wyeliminować, pewne umiejętności rozwijać i wzmacniać. Czasami działamy intuicyjnie i nasze pomysły okazują się skuteczne, innym razem czujemy się zupełnie bezsilni. Z konsultacji z psychologiem warto skorzystać jeśli potrzebujecie:

popatrzeć na swoje problemy z dystansu

zrozumieć swoje reakcje i reakcje swojego dziecka

upewnić się, że nie popełniacie błędów wychowawczych

przekonać się, że zachowanie waszego dziecka nie jest przejawem jakiegoś poważniejszego zaburzenia

dowiedzieć się, jak wspierać jego rozwój

OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dla wielu rodziców pójście dziecka do szkoły jest przyczyną dużego niepokoju. Często zastanawiają się, czy ich dziecko posiada wszystkie niezbędne umiejętności, aby z powodzeniem zaadaptować się w szkole i odnosić w niej sukcesy.

Coraz więcej dzieci nie rozwija się w sposób harmonijny i wymaga wsparcia w niektórych sferach. Oceniając gotowość szkolną bierzemy pod uwagę bardzo różne aspekty:

poziom rozwoju poznawczego

dojrzałość emocjonalno-społeczną

rozwój fizyczny

stan zdrowia

Okres przed rozpoczęciem nauki szkolnej to właściwy czas, by przyjrzeć się swojemu dziecku i w razie potrzeby pomóc mu wyrównać te „nieharmonijności”. Działania podjęte w odpowiednim momencie mogą sprawić, iż rozpoczęcie nauki szkolnej będzie dla naszych dzieci po prostu przygodą.

Do przeprowadzenia oceny gotowości szkolnej potrzebne będą minimum dwa spotkania, z których każde trwa 50 min.

Pedagog

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI LUB U KTÓRYCH STWIERDZONO DYSLEKSJĘ, DYSGRAFIĘ, DYSORTOGRAFIĘ LUB DYSKALKULIĘ.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Dziecko, mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz dużego nakładu pracy, nie osiąga efektów zgodnych z oczekiwaniami. Niepowodzeniai porażki powodują coraz mniejszą wiarę we własne siły, a czasami zaburzenia zachowania. Pojawia się niechęć do nauki i szkoły, a nauczyciele zaczynają skarżyć się na zachowanie ucznia. Wszystko to wpływa na los i przyszłość dziecka. Bez specjalistycznej pomocy terapeuty pedagoga trudno będzie poradzić sobie z tą sytuacją.

TERAPIA

Program terapii opracowywany jest osobno dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Są to zajęcia indywidualne.

Podczas pracy dbamy o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie. Podstawą jest odnalezienie mocnych stron dziecka i podniesienie jego samooceny, co przyczyni się do zwiększenia motywacji do pracy.

Naszym założeniem jest precyzyjne określenie problemu oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.

W terapii kierujemy się zasadą działania poprzez angażowanie różnych funkcji percepcyjnych, pamięci i logicznego myślenia.

Do pracy wykorzystujemy bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, znanych i sprawdzonych programów terapeutycznych oraz specjalistycznych programów multimedialnych.

W razie potrzeby dziecko będzie dostawać dodatkowe materiały do pracy w domu, a rodzice otrzymają wskazówki dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem.

Terapia powinna być prowadzona systematycznie ( najlepiej 2 x w tygodniu) i rozpoczęta jak najszybciej.

OBJAWY

Symptomy dysleksji rozwojowej mogą być różne w zależności od wieku i nasilenia zaburzeń. Każde dziecko przejawia indywidualny obraz objawów dysleksji. Część tych problemów ujawnia się dopiero w wieku szkolnym, kiedy dziecko zaczyna naukę czytania i pisania. Jednak już w okresie przedszkolnym można zaobserwować pewne objawy, które cechują tzw. dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Symptomy przedstawione poniżej dotyczą dzieci w różnym wieku. Im więcej wymienionych tutaj problemów występuje lub występowała we wcześniejszym okresie rozwoju, tym bardziej wskazana jest konsultacja ze specjalistą.

opóźniony rozwój mowy

obniżona sprawność ruchowa: trudności z utrzymaniem równowagi, bieganiem, skakaniem, niezdarność ruchowa; niechęć do zabaw ruchowych, kłopoty z nauką jazdy na rowerze czy hulajnodze

trudności z wykonywaniem układanek, odtwarzaniem wzorów graficznych,niechęć do zabaw klockami, układania puzzli

pomimo zachęt dziecko niechętnie rysuje, a forma rysunków jest prymitywna

trudności z posługiwaniem się nożyczkami, sztućcami

problemy z nauką czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików, wiązanie kokardek)

słaba orientacja w schemacie własnego ciała (ustalanie stron –lewa, prawa)

oburęczność

trudności z koncentracją uwagi

problemy z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych)

zaburzony schemat czasoprzestrzenny (trudności w określaniu i ustalaniu kolejności: dni tygodnia, godzin, pór roku)

trudności w opanowaniu nauki czytania (m.in.: pomijanie wyrazów albo całych wersów, przekręcanie, wolne tempo,brak płynności, czytanie bez rozumienia treści)

problemy w pisaniu (opuszczanie, dodawanie, zamienianie liter lub całych wyrazów), wolne tempo pisania, popełnianie błędów przy przepisywaniu

niestaranne, brzydkie pismo, wychodzenie poza liniaturę, złe rozmieszczanie tekstu w przestrzeni kartki, niewłaściwy chwyt pisarski

zwierciadlane pisanie liter i cyfr lub odwzorowanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej

trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo (g-k, z-s, t-d itp.)

zaburzenia analizy i syntezy wyrazów

trudności w rozpoznawaniu liter o podobnych kształtach (m-n, l-t-ł) lub liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (b-p-g–d, m-w itp.)

popełnianie dużej ilości błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni

trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność

niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter

brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcjiale także

nieumiejętność i częste błędy podczas wykonywania podstawowych działań na materiale liczbowym, (dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia)

ogólne problemy w rozumowaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków z działań matematycznych lub zadań z treścią.

problemy z odczytywaniem map czy poprawnej godziny z zegarka

liczenie na palcach

problemy z nauką tabliczki mnożenia

obniżona samoocena

Logopeda, Neurologopeda

Logopeda

Prawidłowy rozwój mowy ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Jest to podstawa kształtowania się osobowości, która umożliwia nawiązywanie kontaktów czy budowanie relacji społecznych. Proces rozwoju mowy łączy się ściśle z procesem myślenia. Opóźnienie tego procesu może mieć wpływ również na to, jak dziecko będzie radziło sobie w szkole.

Warto zatem reagować na wszystkie nieprawidłowości, wspomagać rozwój mowy, podejmować działania, które pobudzą aktywność słowną dziecka. Wczesna interwencja może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń. Im szybciej podejmie się działania korekcyjne, tym terapia będzie trwała krócej a konsekwencje będą mniej dotkliwe.

U dziecka, którego mowa kształtuje się z trudem lub nie pojawia się wcale, logopeda może podejmować specjalne działania stymulujące rozwój całego systemu językowego. Może też rozwijać motywację do porozumiewania się za pomocą mowy.

U dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których mowa została już ukształtowana, ale nie jest prawidłowa, logopeda podejmuje działania w celu usunięcia różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W Istocie wykonujemy diagnozy, konsultacje i terapie logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia:

ocena budowy i sprawności aparatuartykulacyjnego

badanie odruchów ustno-twarzowych

ocena reakcji słuchowych

ocena funkcji fizjologicznych

nie radzi sobie ze stresem

ma problemy z koncentracją lub pamięcią

pojawiają się bóle brzucha, głowy, apatia

długo nie pojawia się mowa lub nagle przestało mówić

nastąpiłregres w jego rozwoju itp.

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wczesną diagnozę lub konsultację logopedyczną oraz wczesną terapię, polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży i dorosłych:

opóźniony rozwój mowy

terapia wad wymowy

alalia

dyslalia (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna i inne odchylenia od normalnej artykulacji )

jąkanie

TERAPIA

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych, dzięki czemu terapia przebiega znacznie intensywniej i jest bardziej atrakcyjna.

W czasie zajęć wykonywane są między innymi ćwiczenia: oddechowe, poprawiające wydolność oddechową, sprzyjające wydłużaniu fazy wydechowej (co powoduje poprawę jakości mowy), słuchowe, fonacyjne, logorytmiczne (poprawiające pracę artykulatorów) oraz artykulacyjne (dzięki którym uczymy się nowych głosek oraz utrwalamy prawidłową wymowę głosek jużistniejących w mowie danej osoby).Po zajęciach pacjent otrzymuje porady, propozycje zabaw lub ćwiczeń, które można wykorzystać do samodzielnej pracy w domu.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie.

Neurologopeda

Zajmujemy się diagnozą, terapią, profilaktyką neurologopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych

ZAKRES DZIAŁAŃ NEUROLOGOPEDY OBEJMUJE :

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia, które skierowane jest głównie do:

dzieci, które są wcześniakami, długotrwale przebywały winkubatorze, były karmione sondą.

dzieci z tzw. grupy ryzyka: urodziły się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi.

dzieci u których zdiagnozowanozaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.

dzieci, które mają problem z jedzeniem: odmawiają przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji, mają trudności z gryzieniem i połykaniem, nie lubią twardych pokarmów, przyjmują tylko miksowane i papkowate pokarmy, nadmiernie się ślinią, mają stale otwarte usta.

W takich przypadkach obszar działań neurologopedy obejmuje:

opiekę logopedyczną odurodzenia(badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)

stymulację połykania, ssania uniemowląt (masaż logopedyczny),

terapię wad wymowy orazopóźnionego rozwoju mowy udzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)

2. Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym:

terapia wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)

diagnoza i terapia zaburzeń mowy towarzyszące chorobom genetycznym i upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia

terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym układem nerwowym ( dyzartria, uszkodzenia korowe o typie afazji, dysfazja )

stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera

wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej

3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących dzieciom z:

upośledzeniem umysłowym

zespołem Downa

autyzmem

porażeniem mózgowym

4. Terapia i diagnoza osób dorosłych :

diagnoza i terapia osób dorosłych zafazją , dyzartrią, dysfagiąorazapraksją mowy,

diagnoza iterapia dorosłych poudarach, urazach czaszkowo –mózgowych, guzach mózgu, atakże osób zchorobami demielinizacyjnymi/ neurodegeneracyjnymi (ch. Parkinsona, PPA, SLA, SM, ataksja rdzeniowo –móżdżkowa iin.)

masaż logopedyczny uosób zporażeniem nerwu twarzowego,

dysartria (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła

TERAPIA

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas terapii uzależniony jest od wieku pacjenta oraz rodzaju podejmowanych działań i ustalany na pierwszym spotkaniu z neurologopedą. Mogą to być spotkania 30 lub 50 minutowe.

Zajęcia neurologopedyczne prowadzone są indywidualnie.

EEG Biofeedback

To nowoczesna metoda treningu pracy mózgu, wykorzystująca biologiczne sprzężenie zwrotne. Dzięki niej uczymy się regulować bioelektryczną aktywność mózgu, który wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Czasami występuje w nim niedobór lub nadmiar określonych fal, co może mieć wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie danej osoby.

EEG Biofeedback to znakomite rozwiązanie zarówno dla dzieci, młodzieży jaki dorosłych.To skuteczna metoda dla osób zdrowych pragnących rozwijać się i w pełni wykorzystywać drzemiące w nich możliwości, jak i dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi: psychicznymi, psychologicznymi, intelektualnymi, z niepełnosprawnością lub zaburzeniami sprzężonymi.

Pacjent wykonuje określone zadanie w programie komputerowym (gry, animacje, film) nie używając do tego klawiatury ani joysticka. Polecenia są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu, a pacjent uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych -wzmacniać pożądane i hamować te niepożądane.

WAŻNE

Mózg ludzki posiada umiejętność uczenia się i powtarzania wyuczonych wzorców zachowań w różnych analogicznych sytuacjach. Niestety nie zawsze wzorce, które wypracowaliśmy w ciągu całego naszego życia są dla nas optymalne.

Eeg Biofeedback, pomaga zmienić negatywne wzorce, tak by działać efektywniej.

Metoda ta jest: ABSOLUTNIE BEZPIECZNA –nic nie jest dodawane ani ujmowane z mózgu pacjenta – to pacjent sam wpływa na pracę swojego mózgu.

DIAGNOZA

Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego QEEG, które pozwala ocenić działanie mózgu i wskazać obszary do przyszłej pracy treningowej. Zebrany zapis aktywności fal mózgowych, a także przeprowadzony wywiad, to podstawy do przygotowania indywidualnego protokółu treningowego. Badanie QEEG jest punktem wyjścia do terapii, ale również umożliwia kontrolę i podsumowanie efektów terapeutycznych. Dlatego też, podczas terapii powtarzane jest kilkakrotnie. Pierwsze kontrolne badanie wykonuje się po pierwszych 10 treningach. Dopiero po wykonaniu go, jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić ilość treningów potrzebnych danemu pacjentowi do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

TERAPIA

W trakcie treningu terapeuta na swoim monitorze widzi poszczególne pasma częstotliwości fal mózgowych prezentowane za pomocą liczb i grafik. Podczas terapii stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG.

Pacjent może obserwować czynność bioelektryczną swojego mózgu w czasie rzeczywistym, w postaci przetworzonego sygnału zwrotnego. Osoba trenująca siedząc na fotelu obserwuje ekran monitora telewizyjnego, na którym widzi wybraną grę, animację lub film. Jego zadanie polega na tym, żeby tak zoptymalizować pracę swojego mózgu, by osiągnąć ustalony cel gry (np. samolot ma przelatywać przez koła, a nie obok) oglądać film bez zatrzymywania lub zakłóceń, które są informacją, że pacjent pracuje w sposób niewłaściwy.

Treningi EEG BIOFEEDBACK powinny odbywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jedna sesja trwa od 50 do 60 minut.

Liczba treningów potrzebnych do osiągnięcia poprawy zależy od charakterystyki układu nerwowego pacjenta, rodzaju i głębokości problemu, motywacji pacjenta do pracy nad sobą, jego systematyczności i zaangażowania w proces terapii.

Zauważalne zmiany w zachowaniu pacjenta poddającego się terapii Biofeedback z reguły występują między 10 a 15 treningiem, a czasami nawet już po kilku sesjach. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób (wylew, udar).

DLA KOGO

Dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem:

poprawić koncentrację

poprawić szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych

Naszym założeniem jest precyzyjne określenie problemu oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.

utrzymać jak najdłużej wysokie zdolności poznawcze

pracować nad umiejętnością relaksacji, wyciszenia

poprawić jakość swojego życia

pracować nad efektywnością swojej pracy

pomóc uzyskać lepsze wyniki sportowe, szczególnie dla osóbuprawiających sport wyczynowo

dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznościąpodejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, policjanci itp.)

dla osób przygotowujących do konkursów lub egzaminów Dla osób, które wymagają wsparcia terapeutycznego

zaburzenia uwagi, koncentracji

nadpobudliwość, agresja

problemy z zachowaniem

niedojrzałość emocjonalna

trudności z kontrolą emocji

zaburzenia pamięci

obniżona samoocena

przewlekłe bóle głowy i migreny

zaburzenia snu

zespół chronicznego zmęczenia

stany lękowe, nerwice, natręctwa, tiki

moczenie nocne

opóźnienia rozwojowe

jąkanie

problemy w nauce (dysleksja, dyskalkulia itp.)

ADHD, ADD

Zespół Aspergera, autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

depresja

w rehabilitacji po urazach mózgu

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna u większości osób przebiega automatycznie i dlatego nie zdajemy sobie sprawy z wagi jej prawidłowego funkcjonowania. Dopiero, gdy zawodzi jeden z „elementów układanki” obserwujemy jak skomplikowany jest to proces.

Nie rodzimy się z rozwiniętą integracją sensoryczną. Nasz mózg „uczy się” jej poprzez systematyczne zdobywanie kolejnych doświadczeń, a robi to dzięki narządom zmysłów, które odbierają bodźce docierające w niezliczonej ilości do naszego ciała. Jeżeli ten proces przebiega prawidłowo, dziecko może rozwijać się w sposób harmonijny i swobodnie poznawać świat. Zdarza się jednak, że dochodzi do zaburzeń w rozwoju integracji sensorycznej, w takich przypadkach mogą pojawić się problemy z rozwojem, zachowaniem czy nauką. Ostatecznymi produktami integracji sensorycznej są umiejętności takie jak: koncentracja uwagi, organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie, nauka (czytanie, pisanie, liczenie), wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych, samokontrola, poczucie własnej wartości, myślenie abstrakcyjne i rozumowanie, dominacja półkul mózgowych i stron ciała.

DIAGNOZA

Diagnoza, którą wykonujemy składa się z dwóch spotkań. Podczas pierwszego, które trwa 2 godziny, przeprowadza się wywiad z rodzicami, szczegółową obserwację zachowań dziecka oraz testy oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej. Drugie spotkanie to omówienie diagnozy, przedstawienie planu terapii oraz zaleceń przygotowanych dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu. To spotkanie trwa około godziny i odbywa się bez udziału dziecka.

W niektórych przypadkach diagnoza przeprowadzana jest w ciągu trzech godzinnych wizyt.

Wykonujemy diagnozy dzieci młodszych.

Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

TERAPIA

Terapia prowadzona jest w trybie indywidualnym, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań. Jest także zgodna z programem terapii ustalonym w diagnozie. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka, które podczas zajęć bawi się, aby poprzez to aktywnie uczestniczyć w terapii i w ten sposób ćwiczyć zaburzone funkcje.

Terapia odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który umożliwia pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Obok przyrządów podwieszanych posiadamy także wiele różnych pomocy terapeutycznych indywidualnie dostosowanych do potrzeb dziecka.

Terapeuci pracujący z dziećmi posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, liczne kursy doszkalające i wieloletnie doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim cechuje ich pasja, kreatywność i umiejętność stwarzania przyjaznej atmosfery.

WYBRANE OBJAWY MOGĄCE STANOWIĆ WSKAZANIE DO WYKONANIA BADANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

problemy ze snem

nawet drobne urazy wywołują gwałtowną reakcję i długie narzekanie

nie lubi chodzić boso po trawie, piasku

przeszkadzają mu niektóre ubrania i metki

źle toleruje czesanie, mycie głowy, zębów

nie lubi być dotykane, głaskane

nie lubi zabaw z użyciem rąk (plastelina, farby, glina)

jest nadwrażliwe na dźwięk lub światło

nie lubi placów zabaw, huśtawek, karuzeli

unika kontaktu z innymi dziećmi

nie lubi baraszkowania

często się potyka, przewraca, nie zauważa przedmiotów stojących na jego drodze

nie może nauczyć się jeździć na rowerze

ma trudności z czynnościami manualnymi (jedzeniem, piciem, rysowaniem, cięciem nożyczkami )

ma trudności z samoobsługą -ubieraniem (zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem butów), myciem, jedzeniem

jest nadmiernie spokojne

silnie pożąda niektórych czynności: podnoszenie lub pchanie ciężkich przedmiotów, ciągłe dotykanie wszystkich i wszystkiego, mocne przytulanie

jest nadmiernie ruchliwe, ciągle poszukuje nowych aktywności ruchowych, nie umie usiedzieć w jednym miejscu

ma wahania nastroju, łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu

często wchodzi w konflikty z innymi dziećmi

lubi, żeby wszystko działo się według ustalonego planu, nie lubi zmian

ma kłopoty z koncentracją uwagi

ma kłopoty z nauką czytania, pisania

Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.

DLA KOGO

Warto skorzystać z pomocy specjalisty, kiedy widzisz u swojego dziecka kilka z następujących problemów:

z nauką codziennych czynności (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, picie z kubka, posługiwanie się sztućcamiitp.),

niechęcią do podejmowania czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

wyraźnie obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowy w obrębie kończyny górnej czy obręczy barkowej,

z wykonywaniem czynności wymagających dużej precyzji (zbyt wolno lub za szybko i niedbale),

dotykaniem nowych i różnorodnych faktur,

grafomotorycznych (niechęć do pisania, brzydkie pismo, niekształtne kreślenie liter i szlaczków, zły chwyt, nie mieszczenie się w linijkach)

zaburzeniem percepcji wzrokowo-ruchowej

TERAPIA

Terapie prowadzi wykwalifikowany terapeuta, który pracuje nad zaburzonymi funkcjami ręki. Terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapia ręki nie polega tylko na pisaniu czy rysowaniu szlaczków. Za pomocą odpowiednio dobranych zabaw i ćwiczeń, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, w przyjaznej atmosferze, pracujemy przede wszystkim nad przełamaniem niechęci do wykonywania czynności grafomotorycznych i nad osiągnięciem jak najlepszych efektów terapii.

TUS -Trening Umiejętności Społecznych

Rozwój umiejętności społecznych jest jedną z podstawowych i ważniejszych kompetencji jaką powinien nabyć każdy z nas. Niełatwo bez tego funkcjonować w społeczeństwie nie zatraciwszy swojej indywidualności; trudno budować przyjaźnie, realizować swoje cele, osiągać sukcesy. Nabycie takich umiejętności nie jest łatwe, dlatego warto nad tym pracować zanim pojawią się problemy.

INFORMACJE OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

dzieci młodsze w wieku od 6-8 lat

dzieci starsze w wieku od 9-12 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania: dla dzieci młodszych -60 min., dla dzieci starszych –90 min.

Maksymalna ilość osób w grupie -10.

Trening prowadzony jest przez doświadczonego psychologa.

Spotkania prowadzone są w formie odpowiednio dobranych gier i zabaw nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych. Podczas zajęć pracujemy wykorzystując różne metody terapeutyczne w tym bajkoterapię, dramę, wizualizację, artterapię oraz różne techniki relaksacyjne. Dzieci w bezpiecznych dla siebie warunkach mogą przepracowywać trudne sytuacje, ćwiczyć odpowiednie zachowania, pokonywać własne słabości i lęki oraz uczyć się jak odreagowywać negatywne emocje.

DLA KOGO

Trening skierowany jest do osób, które chcą:

doskonalić swoje kompetencje społeczne

nauczyć się pokonywać lęk, wstyd, strach

skuteczniej realizować swoje cele życiowe

ale także:

mających kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych

dzieci z zaburzeniami zachowania

mających problemy z poszanowaniem norm społecznych

dzieci wycofanych emocjonalnie

łatwo ulegających presji środowiska

o niskiej samoocenie

nieradzących sobie w sytuacjach stresowych

CELE

nauka rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć

wypracowywanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami (odreagowywanie napięć)

oswajanie własnych lęków

umiejętność radzenia sobie ze stresem i wstydem w relacjach społecznych (np. przed publicznymi wystąpieniami)

budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji z pełną świadomością swoich możliwości i ograniczeń

rozwijanie samomotywacji

nauka nawiązywania kontaktów społecznych

rozwijanie umiejętności rozumienia potrzeb, uczuć i wartości innych ludzi –empatia

samoocena swojego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi

umiejętność rozwijania współpracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów

umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby

kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

radzenia sobie w sytuacjach doznawania przemocy rówieśniczej

trening asertywności (umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, odmawiania, stawiania granic, wyrażania opinii, uczuć i potrzeb bez krzywdzenia innych)

Psycholog

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPIA

Pracując z psychologiem czy psychoterapeutą w atmosferze poczucia bezpieczeństwa umożliwiamy klientom poznanie siebie, obserwujemy uczucia jakie pojawiają się przy omawianiu różnych sytuacji, przyglądamy się sposobom wchodzenia w relacje oraz omawiamy schematy myślenia jakimi posługujemy się na co dzień. Staramy się dotrzeć do potrzeb, które tak naprawdę, determinują nasze życie.

Sytuacje w których warto zgłosić się do psychologa lub psychoterapeuty:

DOROŚLI

zmagasz się z różnego rodzaju trudnościami w codziennych sytuacjach życiowych,

straciłeś sens i cel życia,

uczucie pustki w życiu,

czujesz się przygnębiony i niezadowolony,

nie panujesz nad swoimi emocjami,

myślisz, że nie jesteś wart tyle co inni,

masz wrażenie, że nie masz poczucia bezpieczeństwa,

nie odczuwasz satysfakcji w większości sfer swojego życia,

coraz trudniej utrzymać Ci pogodę ducha,

zauważasz u siebie stany lękowe lub depresyjne,

coraz częściej się denerwujesz,

nie możesz poradzić sobie z wybuchami agresji,

łatwo wchodzisz w konflikty z bliskimi i nie tylko,

kontakty z innymi ludźmi nie dają Ci poczucia satysfakcji,

nie możesz zapanować nad gniewem,

nie radzisz sobie ze stresem,

masz zmienne nastroje,

masz migreny, bolą cię plecy

nie możesz przystosować się do nowej sytuacji (rozwodu, zdrady partnera, utraty pracy)

nie potrafisz wyjaśnić różnych dolegliwości fizycznych,

chcesz poznać przyczyny spotykających Cię problemów,

chcesz poznać siebie, swoje możliwości i ograniczenia,.

MŁODZIEŻ I MŁODZI DOROŚLI

zaskakują cię twoje emocje i zachowanie,

nie masz celu w życiu,

nie wiesz jakimi wartościami powinieneś/powinnaś się kierować,

nie potrafisz wyobrazić sobie przyszłości,

nie panujesz nad gniewem,

masz zmienne nastroje,

łamiesz normy społeczne,

czujesz się przygnębiony,

przeraża cię otaczający świat,