Magdalena Kwaśniewska-Dubanowska

Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie ze specjalnością psychologii klinicznej. W trakcie dalszego kształcenia się w obszarze leczenia zaburzeń odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu. Ma za sobą liczne szkolenia dotyczące problematyki okresu dorastania m.in. z funkcjonowania dziecka w relacjach rówieśniczych i interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej, wspierania dzieci w sytuacji żałoby czy straty, kryzysu i dysfunkcji w rodzicie, samoookaleczenia i nie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestniczyła także w szkoleniu dotyczącym pracy z ciałem i emocjami poprzez ruch oraz warsztatach z bajkoterapii, uwieńczonymi publikacją. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach poświęconych pomocy dzieciom w sytuacjach trudnych jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracowała jako psycholog w Telefonie Zaufania; Komitecie Ochrony Praw Dziecka czy na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Na co dzień pracuje w placówce oświatowej, gdzie towarzyszy dzieciom w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych, m.in. poprzez prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych. Ogromną satysfakcję daje jej towarzyszenie i wspieranie ich w lepszym poznawaniu samych siebie, szukaniu rozwiązań w zgodzie z innymi oraz rozwijaniu wrażliwości. W obszarze jej głównych zainteresowań znajduje się terapia traumy relacyjnej, leczenie zaburzeń odżywiania, praca z ciałem, mediacje i rozwój osobowości. Zawodową pasją jest praca z dziećmi.

Magdalena Kwaśniewska-Dubanowska

Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie ze specjalnością psychologii klinicznej. W trakcie dalszego kształcenia się w obszarze leczenia zaburzeń odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu. Ma za sobą liczne szkolenia dotyczące problematyki okresu dorastania m.in. z funkcjonowania dziecka w relacjach rówieśniczych i interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej, wspierania dzieci w sytuacji żałoby czy straty, kryzysu i dysfunkcji w rodzicie, samoookaleczenia i nie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestniczyła także w szkoleniu dotyczącym pracy z ciałem i emocjami poprzez ruch oraz warsztatach z bajkoterapii, uwieńczonymi publikacją. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach poświęconych pomocy dzieciom w sytuacjach trudnych jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracowała jako psycholog w Telefonie Zaufania; Komitecie Ochrony Praw Dziecka czy na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Na co dzień pracuje w placówce oświatowej, gdzie towarzyszy dzieciom w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych, m.in. poprzez prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych. Ogromną satysfakcję daje jej towarzyszenie i wspieranie ich w lepszym poznawaniu samych siebie, szukaniu rozwiązań w zgodzie z innymi oraz rozwijaniu wrażliwości. W obszarze jej głównych zainteresowań znajduje się terapia traumy relacyjnej, leczenie zaburzeń odżywiania, praca z ciałem, mediacje i rozwój osobowości. Zawodową pasją jest praca z dziećmi.