Aneta Kosińska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach, mediator

Dyplom psychologa uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji ukończyła
w Szkole Głównej Handlowej, studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”. Posiada certyfikat Neuroterapeuty EEG Biofeedback wydany przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii  we Wrocławiu. Ukończyła kurs Mediacji oraz kurs Coaching’u w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Doświadczenie kliniczne zdobyła na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Intra.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię grupową, terapię par, coaching  i mediacje. Pracuje w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym
i egzystencjalnym integrując w razie potrzeby w swojej pracy, różne podejścia terapeutyczne.
W obrębie zainteresowań znajdują się między innymi:
– kryzysy w życiu osobistym i zawodowym, 
– poczucie bezradności i braku wpływu na własne życie,
– trudności w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu bliskich relacji,
– trudności w wyrażaniu emocji,
– doświadczanie i radzenie sobie z odczuwanym napięciem, lękiem czy poczuciem obniżonego nastroju,
– dylematy współczesnej rodziny i kwestie dotyczące trudu pogodzenia wymagań współczesnego świata z wartościami, którymi chcemy kierować się w życiu,
– pomoc rodzinie w trudnych i przełomowych sytuacjach,

– problemy wychowawcze,
– problemy wychowawcze w sytuacji około rozwodowej, oraz wiele innych.
Wiedzę i doświadczenie zdobywa biorąc udział w superwizjach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz kursach dotyczących zagadnień związanych z problemami zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Prywatnie: żona i mama. Wolny czas spędza z Rodziną skrzętnie wplatając w niego swoje zainteresowania. Dużo czyta, słucha i rozmawia.

Aneta Kosińska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach, mediator

Dyplom psychologa uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowana  i certyfikowana psychoterapeutka czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji ukończyła
w Szkole Głównej Handlowej, studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”. Posiada certyfikat Neuroterapeuty EEG Biofeedback wydany przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii  we Wrocławiu. Ukończyła kurs Mediacji oraz kurs Coaching’u w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Doświadczenie kliniczne zdobyła na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Intra.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię grupową, terapię par, coaching  i mediacje. Pracuje w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym
i egzystencjalnym integrując w razie potrzeby w swojej pracy, różne podejścia terapeutyczne.
W obrębie zainteresowań znajdują się między innymi:
– kryzysy w życiu osobistym i zawodowym, 
– poczucie bezradności i braku wpływu na własne życie,
– trudności w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu bliskich relacji,
– trudności w wyrażaniu emocji,
– doświadczanie i radzenie sobie z odczuwanym napięciem, lękiem czy poczuciem obniżonego nastroju,
– dylematy współczesnej rodziny i kwestie dotyczące trudu pogodzenia wymagań współczesnego świata z wartościami, którymi chcemy kierować się w życiu,
– pomoc rodzinie w trudnych i przełomowych sytuacjach,

– problemy wychowawcze,
– problemy wychowawcze w sytuacji około rozwodowej, oraz wiele innych.
Wiedzę i doświadczenie zdobywa biorąc udział w superwizjach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz kursach dotyczących zagadnień związanych z problemami zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Prywatnie: żona i mama. Wolny czas spędza z Rodziną skrzętnie wplatając w niego swoje zainteresowania. Dużo czyta, słucha i rozmawia.