Aleksandra Borowska

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej akredytowane przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kilka innych szkoleń, między innymi szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, szkolenia w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach /w tym I i II stopień TSR/, szkolenia z mediacji i mediacji rodzinnej, szkolenia w nurcie Gestalt oraz trzy poziomy szkolenia dla psychologów w zakresie „Szkoły dla rodziców“. Odbyła staż w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, staż w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie, przez kilka lat związana była także z  Ośrodkiem Zdrowia  Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis” gdzie współprowadziła sesje rodzinne. Aktualnie pracuje również na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne. W swojej pracy łączy różne podejścia terapeutyczne. Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi.

Aleksandra Borowska

Psycholog, psychoterapeuta

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Kształcenia Uczniów z Niepełnosprawnością. Uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej zdobyła w trakcie studiów podyplomowych oraz kursu I° i II° w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Swoją wiedzę ciągle pogłębia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach specjalistycznych m.in. Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej, Obserwacja Kliniczna SI w Aspekcie Fizjoterapeutycznym, Diagnoza i Terapia Ręki I° i II°, Trening Umiejętności Społecznych, Agresja Rówieśnicza.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2013 roku. Obecnie pracuje jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz sprawuje stanowisko kierownicze w placówce oświatowej.