Agnieszka Małgorzata Frankowska

Psycholog, specjalista psychodietetyki, psychoterapeuta

Zajmuje się:
 • prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz terapie tzw. „trzeciej fali” w CBT (Dialog Motywujący, Terapia Schematów, DBT, ACT, Mindfulness, RTZ);
 • pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin;
 • przeprowadza pełną, różnicową diagnozę psychologiczną zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD) u dzieci od 6. roku życia, młodzieży i osób dorosłych;
 • specjalizuje się w psychoedukacji i psychoterapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ADHD, spektrum autyzmu);
 • przeprowadza diagnozę i prowadzi terapię osób z zaburzeniami osobowości;
 • prowadzi interwencje u osób w kryzysie, trudnościami w relacjach, w żałobie, zagrożonych samobójstwem;
 • prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami nastroju: depresją i chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD),
 • prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi, takimi jak: fobie, ataki paniki, lęk uogólniony (GAD), lęk o zdrowie, obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD);
 • pracuje z osobami LGBT z dysforią płciową;
 • prowadzi terapię osób współuzależnionych, z syndromem DDA i DDD, także z doświadczeniem przemocy;
 • wspiera rodziców w problemach z wychowaniem i kształtowaniem zdrowych nawyków u dzieci;
 • pracuje z osobami dążącymi do zmiany nawyków żywieniowych w celu redukcji nadmiernej masy ciała ze względów zdrowotnych lub w przypadku konieczności stosowania szczególnego sposobu odżywiania (choroba Hashimoto, insulinooporność, cukrzyca typu II, nadciśnienie itp.);
 • przeprowadza psychologiczną kwalifikację do operacji bariatrycznych.
Wykształcenie i przynależność do stowarzyszeń
 
·         Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej;
·         Psychoterapia – Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie, szkoła psychoterapii CBT i terapii trzeciej fali akredytowana przez PTTPB – czteroletni specjalistyczny kurs;
·         Psychodietetyka – Uniwersytet SWPS w Warszawie – studia podyplomowe;
 
·         Psychologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednolite pięcioletnie studia magisterskie;
 
Szkolenia dodatkowe, kursy, warsztaty i webinaria 
 
 • Dietetyka – Akademia Dietetyki w Warszawie, II-stopniowy kurs uprawniający do pracy w zawodzie dietetyk;
 • dziesiątki dodatkowych kursów, szkoleń, webinariów, warsztatów i konferencji.
 
Doświadczenie zawodowe

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (dawniej WSPIA), oddział w Nowym Tomyślu – wykładowca akademicki;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań, Warszawa – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta;
 • Odział dzienny psychiatryczny szpitala przy ul. Gruzińskiej w Warszawie – psychoterapeuta;
 • Instytut Psychodietetyki, Wrocław, oddział Warszawa – psycholog, psychodietetyk;
 • prywatny gabinet Koliber Psychodietetyka, Warszawa – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta.
 
Prywatnie
Szczęśliwa żona i matka nastoletniej córki. Cechuje ją życzliwy stosunek do ludzi oraz poczucie humoru. Po pracy czyta literaturę piękną, faktu i popularnonaukową. Uwielbia muzykę, eksperymenty kulinarne, długie spacery i swojego kota.

Agnieszka Małgorzata Frankowska

Psycholog, specjalista psychodietetyki, psychoterapeuta

Zajmuje się:

· psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz terapią tzw. „trzeciej fali” w CBT (Dialog Motywujący, Terapia Schematów, DBT, ACT, Mindfulness, RTZ);

·  pracą psychoterapeutyczną z młodzieżą i osobami dorosłymi;

·    interwencjami u osób w kryzysie, trudnościami w relacjach, w żałobie, zagrożonych samobójstwem;

·  psychoterapią osób z depresją, CHAD, PTDS i po doświadczeniach traumatycznych, osób zaburzeniami lękowymi (fobie, ataki paniki, lęk uogólniony, lęk o zdrowie) oraz obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD);

·        specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin;

·        przeprowadzaniem wstępnej diagnozy psychologicznej i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ADHD, spektrum autyzmu);

·        przeprowadzaniem diagnoz i prowadzeniem terapii osób z zaburzeniami osobowości;

·        pracą z osobami z dysforią płciową;

·  prowadzeniem terapii osób z zaburzeniami związanymi z substancjami i uzależnionych, również behawioralnie a także współuzależnionych, DDA i DDD, także z doświadczeniem przemocy;

·        pracą z osobami z zaburzeniami należącymi do spektrum schizofrenii i innymi psychotycznymi;

·        wspieraniem rodziców w problemach z wychowaniem i kształtowaniem zdrowych nawyków u dzieci;

·        pracą z osobami dążącymi do zmiany nawyków żywieniowych w celu redukcji nadmiernej masy ciała ze względów zdrowotnych lub w przypadku konieczności stosowania szczególnego sposobu odżywiania (Hashimoto, insulinooporność, cukrzyca typu II, nadciśnienie itp.);

·        przeprowadza psychologiczną kwalifikację do operacji bariatrycznych.

Wykształcenie i przynależność do stowarzyszeń

 

·        Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej;

·        Psychoterapia – Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie, szkoła psychoterapii CBT i terapii trzeciej fali akredytowana przez PTTPB – czteroletni specjalistyczny kurs;

·        Psychodietetyka – Uniwersytet SWPS w Warszawie – studia podyplomowe;

·        Psychologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednolite pięcioletnie studia magisterskie;

 

Szkolenia dodatkowe, kursy, warsztaty i webinaria 

 

 • Dietetyka – Akademia Dietetyki w Warszawie, II-stopniowy kurs uprawniający do pracy w zawodzie dietetyk;
 • dziesiątki dodatkowych kursów, szkoleń, webinariów, warsztatów i konferencji.

 

Doświadczenie zawodowe

·       Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (dawniej WSPIA), oddział w Nowym Tomyślu – wykładowca akademicki;

·       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań, Warszawa – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta;

·       Odział dzienny psychiatryczny szpitala przy ul. Gruzińskiej w Warszawie – psychoterapeuta;

·       Instytut Psychodietetyki, Wrocław, oddział Warszawa – psycholog, psychodietetyk;

·       prywatny gabinet Koliber Psychodietetyka, Warszawa – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta.

 

Prywatnie

Szczęśliwa żona i matka nastoletniej córki. Cechuje ją życzliwy stosunek do ludzi oraz poczucie humoru. Po pracy czyta literaturę piękną, faktu i popularnonaukową. Uwielbia muzykę, eksperymenty kulinarne, długie spacery i swojego kota.