Karolina Kapitańska

Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Kształcenia Uczniów z Niepełnosprawnością. Uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej zdobyła w trakcie studiów podyplomowych oraz kursu I° i II° w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Swoją wiedzę ciągle pogłębia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach specjalistycznych m.in. Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej, Obserwacja Kliniczna SI w Aspekcie Fizjoterapeutycznym, Diagnoza i Terapia Ręki I° i II°, Trening Umiejętności Społecznych, Agresja Rówieśnicza.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2013 roku. Obecnie pracuje jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz sprawuje stanowisko kierownicze w placówce oświatowej.

Karolina Kapitańska

Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Kształcenia Uczniów z Niepełnosprawnością. Uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej zdobyła w trakcie studiów podyplomowych oraz kursu I° i II° w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Swoją wiedzę ciągle pogłębia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach specjalistycznych m.in. Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej, Obserwacja Kliniczna SI w Aspekcie Fizjoterapeutycznym, Diagnoza i Terapia Ręki I° i II°, Trening Umiejętności Społecznych, Agresja Rówieśnicza.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2013 roku. Obecnie pracuje jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz sprawuje stanowisko kierownicze w placówce oświatowej.