Natalia Świesiulska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych

Zajmuje się:

 • Pracą z dziećmi:
  • z zaburzeniami neurorozwojowymi (np. spektrum autyzmu, adhd, add)
  • zaburzeniami integracji sensorycznej
  • z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi
  • z zachowaniami trudnymi
 • Z rodzicami:
  • z trudnościami wychowawczymi

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej: Kierunek pedagogika
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Terapia integracji sensorycznej I i II stopnia
 • Fundacja Pomoc Autyzm, Trening umiejętności społecznych I i II stopnia

Dodatkowe szkolenia:

 • „Emocje – trudna sprawa? Jak pracować nad emocjami w grupie” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dzieciom z ASD rozumienie rzeczywistości” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Rozwój komunikacji u osób z ASD” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Wychowawca wypoczynku” Centrum Doskonalenia Zawodowego

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci w spektrum autyzmu, propagator pozytywnej dyscypliny. Wrażliwa na potrzeby dzieci.

Natalia Świesiulska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych

Zajmuje się:

 • Pracą z dziećmi:
  • z zaburzeniami neurorozwojowymi (np. spektrum autyzmu, adhd, add)
  • zaburzeniami integracji sensorycznej
  • z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi
  • z zachowaniami trudnymi
 • Z rodzicami:
  • z trudnościami wychowawczymi

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej: Kierunek pedagogika
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Terapia integracji sensorycznej I i II stopnia
 • Fundacja Pomoc Autyzm, Trening umiejętności społecznych I i II stopnia

Dodatkowe szkolenia:

 • „Emocje – trudna sprawa? Jak pracować nad emocjami w grupie” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dzieciom z ASD rozumienie rzeczywistości” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Rozwój komunikacji u osób z ASD” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Wychowawca wypoczynku” Centrum Doskonalenia Zawodowego

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci w spektrum autyzmu, propagator pozytywnej dyscypliny. Wrażliwa na potrzeby dzieci.