Alicja Łyżwa-Łojewska

Psycholog, psychoterapeuta

Podstawą mojej praktyki jest konsultacja psychologiczna i psychoterapia (jestem w trakcie certyfikacji), w której staram się pokazać osobie po drugiej stronie, że może znaleźć w sobie siłę, aby nadać życiu sens i uczynić je wartym przeżycia.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz dialog motywujący. Wierzę, że życie oparte na wartościach, czyli naszych wyborach, pełne wdzięczności i akceptacji może przynieść spełnienie.

Wykształcenie i doświadczenie

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz pogłębiony kurs terapii ACT (akceptacji i zaangażowania). Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu podyplomowym w terapii poznawczo-behawioralnej w ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez PTTPB, obejmujące również założenia dialogu motywującego, terapię zorientowaną na schematy oraz terapię trzeciej fali. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w gabinetach prywatnych, w Fundacji Big Brothers Big Sisters oraz specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno-terapeutyczym. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach z zakresu psychologii i psychoterapii.

Specjalizuje się w pracy z osobami:

– doświadczającymi trudności w relacjach, w życiu osobistym i zawodowym (wypalenie zawodowe, nieprzyjazne środowisko pracy etc.)
– poszukującymi możliwości rozwoju osobistego, sensu życia
– pragnącymi lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i potrzeby
– z obniżoną samooceną, nastrojem, poczuciem beznadziei czy depresją
– zmagającymi się z lękiem, nerwicą czy agresją
– z trudnościami wynikającymi z chorób autoimmunologicznych wpływających na zdrowie psychiczne i jakość życia
– w kryzysach rodzinnych, małżeńskich, życiowych
– kobietami, parami/małżeństwami w okresie około i poporodowym
– psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

Alicja Łojewsla-Łyżwa

Psycholog, psychoterapeuta

Podstawą mojej praktyki jest konsultacja psychologiczna i psychoterapia (jestem w trakcie certyfikacji), w której staram się pokazać osobie po drugiej stronie, że może znaleźć w sobie siłę, aby nadać życiu sens i uczynić je wartym przeżycia.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz dialog motywujący. Wierzę, że życie oparte na wartościach, czyli naszych wyborach, pełne wdzięczności i akceptacji może przynieść spełnienie.

Wykształcenie i doświadczenie

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz pogłębiony kurs terapii ACT (akceptacji i zaangażowania). Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu podyplomowym w terapii poznawczo-behawioralnej w ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez PTTPB, obejmujące również założenia dialogu motywującego, terapię zorientowaną na schematy oraz terapię trzeciej fali. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w gabinetach prywatnych, w Fundacji Big Brothers Big Sisters oraz specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno-terapeutyczym. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach z zakresu psychologii i psychoterapii.

Specjalizuje się w pracy z osobami:

– doświadczającymi trudności w relacjach, w życiu osobistym i zawodowym (wypalenie zawodowe, nieprzyjazne środowisko pracy etc.)
– poszukującymi możliwości rozwoju osobistego, sensu życia
– pragnącymi lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i potrzeby
– z obniżoną samooceną, nastrojem, poczuciem beznadziei czy depresją
– zmagającymi się z lękiem, nerwicą czy agresją
– z trudnościami wynikającymi z chorób autoimmunologicznych wpływających na zdrowie psychiczne i jakość życia
– w kryzysach rodzinnych, małżeńskich, życiowych
– kobietami, parami/małżeństwami w okresie około i poporodowym
– psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców