Agnieszka Ambroziak

Ortoptystka, pedagog, provider terapii Neuroflow ATS

Dyplomowana ortoptystka, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany oraz Provider terapii Neuroflow ATS.   

Ukończyła studia humanistyczne oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się wypracowała w przedszkolu i szkole integracyjnej, natomiast kwalifikacje zawodowe w zakresie ortoptyki zdobywała w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z obniżoną sprawnością widzenia, w szpitalu dziecięcym na oddziale okulistycznym oraz w gabinetach ortoptycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz należy do Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej. 

Pracuje jako ortoptystka, terapeuta pedagogiczny i Provider Neuroflow ATS.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki i ortoptyki.

Umiejętność czytania jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy i umożliwia naukę. Dlatego szczególnie interesują ją zagadnienia trudności w czytaniu oraz praca z dziećmi pod kątem pokonywania problemów związanych z techniką czytania i rozumieniem czytanych treści dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu z wykorzystaniem różnorodnych metod z zakresu pedagogiki i ortoptyki.

Agnieszka Ambroziak

Ortoptystka, pedagog, provider terapii Neuroflow ATS

Dyplomowana ortoptystka, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany oraz Provider terapii Neuroflow ATS.   

Ukończyła studia humanistyczne oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się wypracowała w przedszkolu i szkole integracyjnej, natomiast kwalifikacje zawodowe w zakresie ortoptyki zdobywała w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z obniżoną sprawnością widzenia, w szpitalu dziecięcym na oddziale okulistycznym oraz w gabinetach ortoptycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz należy do Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej. 

Pracuje jako ortoptystka, terapeuta pedagogiczny i Provider Neuroflow ATS.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki i ortoptyki.

Umiejętność czytania jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy i umożliwia naukę. Dlatego szczególnie interesują ją zagadnienia trudności w czytaniu oraz praca z dziećmi pod kątem pokonywania problemów związanych z techniką czytania i rozumieniem czytanych treści dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu z wykorzystaniem różnorodnych metod z zakresu pedagogiki i ortoptyki.