Centrum Terapeutyczne Istota

Terapie

Psycholog dziecięcy

OCENA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA DZIECKA

Bardzo często rodzice porównują swoje dzieci do ich rówieśników i zastanawiają się, czy różnice, które obserwują powinny ich niepokoić, czy ich dziecku potrzebne jest wsparcie w jakimś zakresie. Takie lub podobne niepokoje dopadają czasem każdego rodzica. Część wątpliwości znika z chwilą „pojawienia” się u dziecka oczekiwanej umiejętności. Jeśli jednak tak się nie stanie lub czujecie niepokój, że dane zachowanie może być przejawem poważniejszych problemów albo po prostu czujecie potrzebę rozmowy o tym, jak rozwija się  wasze dziecko,  powinniście skorzystać z konsultacji z psychologiem dziecięcym. Dokonanie oceny rozwoju dziecka pozwoli upewnić się, czy wszystko przebiega prawidłowo i otrzymać wskazówki jak wspomagać jego rozwój.

W naszym gabinecie wykonujemy także testy psychologiczne, które pozwalają nam dokładnie zbadać rozwój, inteligencję, wskaźniki uwagi dziecka, a także stan i cechy lęku, dokonać oceny funkcjonowania rodziny i zidentyfikować obszary problemowe oraz wiele innych.

Prowadzimy także terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju między innymi: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD a także w depresji, zaburzeniach lękowych i innych.

Warto skorzystać z pomocy psychologa, gdy dziecko:

 • zachowuje się agresywnie
 • nie radzi sobie z emocjami
 • jest nadpobudliwe, nadruchliwe
 • jest wycofane, lękowe
 • nie radzi sobie ze stresem
 • ma problemy z koncentracją lub pamięcią
 • pojawiają się bóle brzucha, głowy, apatia
 • długo nie pojawia się mowa lub nagle przestało mówić
 • nastąpił regres w jego rozwoju itp.

 

KONSULTACJE W SPRAWACH RODZINNYCH

Niekiedy w życiu rodziny pojawiają się sytuacje, na które nikt nie jest dobrze przygotowany. Są to chwile trudne dla wszystkich a głównie dla dzieci, które w takich momentach potrzebują szczególnego wsparcia. To, co nam ludziom dorosłym wydaje się małym problemem, dla dziecka może być prawdziwym dramatem. Jego nieukształtowany system emocjonalny nie chroni go przed  przeżyciami niekiedy wręcz traumatycznymi. Do sytuacji takich należą miedzy innymi:

 • rozstanie rodziców
 • narodziny rodzeństwa
 • zmiana miejsca zamieszkania
 • rozpoczęcie przedszkola lub nauki w szkole
 • śmierć kogoś bliskiego

Do niektórych zdarzeń można się w pewien sposób przygotować, inne trzeba pomóc przetrwać i zaakceptować. Każdy rodzic chce wspierać swoje dziecko w trudnych chwilach, ale często nie wie, co powinien zrobić. Ten początkowy okres rozwoju człowieka ma wpływ na późniejsze jego życie, na podejmowane decyzje, sposób postępowania w trudnych sytuacjach, na odporność emocjonalną. Kiedy więc zaczynamy mieć jakieś wątpliwości, a w zachowaniu dziecka dostrzegamy niepokojące nas symptomy lub po prostu chcemy dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany, to warto wówczas zwrócić się o poradę do specjalisty.

 

KONSULTACJE W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH

Rodzicami stajemy się w dniu przyjścia na świat dziecka. Wychowywania uczymy się przez cały czas. Nasze umiejętności wzrastają wraz z naszym dzieckiem, niekiedy jednak życie nas zaskakuje. Prawdopodobnie każdy rodzic zadaje sobie czasem pytanie, dlaczego moje dziecko właśnie tak się zachowuje, co powinienem teraz zrobić, powiedzieć, jak zareagować w określonej sytuacji. Niektóre zachowania chcielibyśmy zrozumieć, niektóre wyeliminować, pewne umiejętności rozwijać i wzmacniać. Czasami działamy intuicyjnie i nasze pomysły okazują się skuteczne, innym razem czujemy się zupełnie bezsilni. Z konsultacji z psychologiem warto skorzystać jeśli potrzebujecie:

 • popatrzeć na swoje problemy z dystansu
 • zrozumieć swoje reakcje i reakcje swojego dziecka
 • upewnić się, że nie popełniacie błędów wychowawczych
 • przekonać się, że zachowanie waszego dziecka nie jest przejawem jakiegoś poważniejszego zaburzenia
 • dowiedzieć się, jak wspierać jego rozwój

 

OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dla wielu rodziców pójście dziecka do szkoły jest przyczyną dużego niepokoju.  Często zastanawiają się, czy ich dziecko posiada wszystkie niezbędne umiejętności, aby z powodzeniem zaadaptować się w szkole i odnosić w niej sukcesy.

Coraz więcej dzieci nie rozwija się w sposób harmonijny i wymaga wsparcia w niektórych sferach. Oceniając gotowość szkolną bierzemy pod uwagę bardzo różne aspekty:

 • poziom rozwoju poznawczego
 • dojrzałość emocjonalno-społeczną
 • rozwój fizyczny
 • stan zdrowia

Okres przed rozpoczęciem nauki szkolnej to właściwy czas, by przyjrzeć się swojemu dziecku i w razie potrzeby pomóc mu wyrównać te „nieharmonijności”. Działania podjęte w odpowiednim momencie mogą sprawić, iż rozpoczęcie nauki szkolnej będzie dla naszych dzieci po prostu przygodą.

Do przeprowadzenia oceny gotowości szkolnej potrzebne będą minimum dwa spotkania, z których każde trwa 50 min.

Pedagog

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI LUB U KTÓRYCH STWIERDZONO DYSLEKSJĘ, DYSGRAFIĘ, DYSORTOGRAFIĘ LUB DYSKALKULIĘ.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Dziecko, mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz dużego nakładu pracy, nie osiąga efektów zgodnych z oczekiwaniami. Niepowodzenia  i porażki powodują coraz mniejszą wiarę we własne siły, a czasami zaburzenia zachowania. Pojawia się niechęć do nauki i szkoły, a nauczyciele zaczynają skarżyć się na zachowanie ucznia. Wszystko to wpływa na los i przyszłość dziecka. Bez specjalistycznej pomocy terapeuty pedagoga trudno będzie poradzić sobie z tą sytuacją.

TERAPIA

 • Program terapii opracowywany jest osobno dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Są to zajęcia indywidualne.
 • Podczas pracy dbamy o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie. Podstawą jest odnalezienie mocnych stron dziecka i podniesienie jego samooceny, co przyczyni się do zwiększenia motywacji do pracy.
 • Naszym założeniem jest precyzyjne określenie problemu oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.
 • W terapii kierujemy się zasadą działania poprzez angażowanie różnych funkcji percepcyjnych, pamięci i logicznego myślenia.
 • Do pracy wykorzystujemy bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, znanych i sprawdzonych programów terapeutycznych oraz specjalistycznych programów multimedialnych.
 • W razie potrzeby dziecko będzie dostawać dodatkowe materiały do pracy w domu, a rodzice otrzymają wskazówki dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem.
 • Terapia powinna być prowadzona systematycznie ( najlepiej 2 x w tygodniu) i rozpoczęta jak najszybciej.

OBJAWY

Symptomy dysleksji rozwojowej mogą być różne w zależności od wieku i nasilenia zaburzeń. Każde dziecko przejawia indywidualny obraz objawów dysleksji. Część tych problemów ujawnia się dopiero w wieku szkolnym, kiedy dziecko zaczyna naukę czytania i pisania. Jednak już w okresie przedszkolnym można zaobserwować pewne objawy, które cechują tzw. dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Symptomy przedstawione poniżej dotyczą dzieci w różnym wieku. Im więcej wymienionych tutaj problemów występuje lub występowała we wcześniejszym okresie rozwoju, tym bardziej wskazana jest konsultacja ze specjalistą.

 • opóźniony rozwój mowy
 • obniżona sprawność ruchowa: trudności z utrzymaniem równowagi, bieganiem, skakaniem, niezdarność ruchowa; niechęć do zabaw ruchowych, kłopoty z nauką jazdy na rowerze czy hulajnodze
 • trudności z wykonywaniem układanek, odtwarzaniem wzorów graficznych,  niechęć do zabaw klockami, układania puzzli
 • pomimo zachęt dziecko niechętnie rysuje, a forma rysunków jest prymitywna
 • trudności z posługiwaniem się nożyczkami, sztućcami
 • problemy z nauką czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików, wiązanie kokardek)
 • słaba orientacja w schemacie własnego ciała (ustalanie stron – lewa, prawa)
 • oburęczność
 • trudności z koncentracją uwagi
 • problemy z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych)
 • zaburzony schemat czasoprzestrzenny (trudności w określaniu i ustalaniu kolejności: dni tygodnia, godzin, pór roku)
 • trudności w opanowaniu nauki czytania (m.in.: pomijanie wyrazów albo całych wersów, przekręcanie, wolne tempo,  brak płynności, czytanie bez rozumienia treści)
 • problemy w pisaniu (opuszczanie, dodawanie, zamienianie liter lub całych wyrazów), wolne tempo pisania, popełnianie błędów przy przepisywaniu
 • niestaranne, brzydkie pismo, wychodzenie poza liniaturę, złe rozmieszczanie tekstu w przestrzeni kartki, niewłaściwy chwyt pisarski
 • zwierciadlane pisanie liter i cyfr lub odwzorowanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej
 • trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo (g-k, z-s, t-d itp.)
 • zaburzenia analizy i syntezy wyrazów
 • trudności w rozpoznawaniu liter o podobnych kształtach (m-n, l-t-ł) lub liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (b-p-g–d, m-w itp.)
 • popełnianie dużej ilości błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji

ale także

 • nieumiejętność i częste błędy podczas wykonywania podstawowych działań na materiale liczbowym, (dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia)
 • ogólne problemy w rozumowaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków z działań matematycznych lub zadań z treścią.
 • problemy z odczytywaniem map czy poprawnej godziny z zegarka
 • liczenie na palcach
 • problemy z nauką tabliczki mnożenia
 • obniżona samoocena

Logopeda, Neurologopeda

Logopeda

Prawidłowy rozwój mowy ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Jest to podstawa kształtowania się osobowości, która umożliwia nawiązywanie kontaktów czy budowanie relacji społecznych. Proces rozwoju mowy łączy się ściśle z procesem myślenia. Opóźnienie tego procesu może mieć wpływ również na to,  jak dziecko będzie radziło sobie w szkole.

Warto zatem reagować na wszystkie nieprawidłowości, wspomagać rozwój mowy, podejmować działania, które pobudzą aktywność słowną dziecka. Wczesna interwencja może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń. Im szybciej podejmie się działania korekcyjne, tym terapia będzie trwała krócej a konsekwencje będą mniej dotkliwe.

U dziecka, którego mowa kształtuje się z trudem  lub nie pojawia się wcale, logopeda może podejmować specjalne działania stymulujące rozwój całego systemu językowego. Może też rozwijać motywację do porozumiewania się za pomocą mowy.

U dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których mowa została już ukształtowana, ale nie jest prawidłowa, logopeda podejmuje działania w celu usunięcia różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

W Istocie wykonujemy diagnozy, konsultacje i terapie logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia:

 • ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • badanie odruchów ustno-twarzowych
 • ocena reakcji słuchowych
 • ocena funkcji fizjologicznych 

         Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wczesną diagnozę lub konsultację  logopedyczną oraz wczesną terapię, polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży i dorosłych:

 • opóźniony rozwój mowy
 • terapia wad wymowy
 • alalia 
 • dyslalia (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna i inne odchylenia od normalnej artykulacji )
 • jąkanie

TERAPIA

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.  Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych, dzięki czemu terapia przebiega znacznie intensywniej i jest bardziej atrakcyjna.

W czasie zajęć wykonywane są między innymi ćwiczenia: oddechowe, poprawiające wydolność oddechową, sprzyjające wydłużaniu fazy wydechowej (co powoduje poprawę jakości mowy), słuchowe, fonacyjne, logorytmiczne (poprawiające pracę artykulatorów) oraz artykulacyjne (dzięki którym uczymy się nowych głosek oraz utrwalamy prawidłową wymowę głosek już istniejących w mowie danej osoby).
Po zajęciach pacjent otrzymuje porady, propozycje zabaw lub ćwiczeń, które można wykorzystać do samodzielnej pracy w domu.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie. 

Neurologopeda

Zajmujemy się diagnozą, terapią, profilaktyką neurologopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych

Zakres działań neurologopedy obejmuje :

1.Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia, które skierowane jest głównie do:

 • dzieci, które są wcześniakami, długotrwale przebywały w inkubatorze, były karmione sondą.
 • dzieci z tzw. grupy ryzyka: urodziły się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi.
 • dzieci u których zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.
 • dzieci, które mają problem z jedzeniem: odmawiają przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji, mają trudności z gryzieniem i połykaniem, nie lubią twardych pokarmów, przyjmują tylko miksowane i papkowate pokarmy, nadmiernie się ślinią, mają stale otwarte usta.

W takich przypadkach obszar działań neurologopedy obejmuje:

 • opiekę logopedyczną od urodzenia  (badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)
 • stymulację połykania, ssania u niemowląt (masaż logopedyczny),
 • terapię wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)

2. Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 • terapia wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy towarzyszące chorobom genetycznym i upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia
 • terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym układem nerwowym ( dyzartria, uszkodzenia korowe o typie afazji, dysfazja )
 • stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej

3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących dzieciom z:

 • upośledzeniem umysłowym
 • zespołem Downa
 • autyzmem
 • porażeniem mózgowym

4. Terapia i diagnoza osób dorosłych :

 • diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją , dyzartrią, dysfagią  oraz apraksją mowy,
 • diagnoza i terapia dorosłych po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, guzach mózgu, a także osób z chorobami demielinizacyjnymi/ neurodegeneracyjnymi (ch. Parkinsona, PPA, SLA, SM, ataksja rdzeniowo – móżdżkowa i in.)
 • masaż logopedyczny u osób z porażeniem nerwu twarzowego,
 • dysartria (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła 

TERAPIA 

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas terapii uzależniony jest od wieku pacjenta oraz rodzaju podejmowanych działań i ustalany na pierwszym spotkaniu z neurologopedą.  Mogą to być spotkania 30 lub 50 minutowe.

Zajęcia neurologopedyczne prowadzone są indywidualnie. 

EEG Biofeedback

To nowoczesna metoda treningu pracy mózgu, wykorzystująca biologiczne sprzężenie zwrotne. Dzięki niej uczymy się regulować bioelektryczną aktywność mózgu, który wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Czasami występuje w nim niedobór lub nadmiar określonych fal, co może mieć wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie danej osoby.

EEG Biofeedback to znakomite rozwiązanie zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  To skuteczna metoda dla osób zdrowych pragnących rozwijać się i w pełni wykorzystywać drzemiące w nich możliwości, jak i dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi: psychicznymi, psychologicznymi, intelektualnymi, z niepełnosprawnością lub zaburzeniami sprzężonymi.

Pacjent wykonuje określone zadanie w programie komputerowym (gry, animacje, film) nie używając do tego klawiatury ani joysticka. Polecenia są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu, a pacjent uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych - wzmacniać pożądane i hamować te niepożądane.

WAŻNE

Mózg ludzki posiada umiejętność uczenia się i powtarzania wyuczonych wzorców zachowań w różnych analogicznych sytuacjach. Niestety nie zawsze wzorce, które wypracowaliśmy w ciągu całego naszego życia są dla nas optymalne.

Eeg Biofeedback, pomaga zmienić negatywne wzorce, tak by działać efektywniej.

Metoda ta jest:

ABSOLUTNIE BEZPIECZNA – nic nie jest  dodawane ani ujmowane z mózgu pacjenta - to pacjent sam wpływa na pracę swojego mózgu.

DIAGNOZA

Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego QEEG, które pozwala ocenić działanie mózgu i wskazać obszary do przyszłej pracy treningowej. Zebrany zapis aktywności fal mózgowych, a także przeprowadzony wywiad, to podstawy do przygotowania indywidualnego protokółu treningowego. Badanie QEEG jest punktem wyjścia do terapii, ale również umożliwia kontrolę i podsumowanie efektów terapeutycznych. Dlatego też, podczas terapii powtarzane jest kilkakrotnie. Pierwsze kontrolne badanie wykonuje się po pierwszych 10 treningach. Dopiero po wykonaniu go, jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić ilość treningów potrzebnych danemu pacjentowi do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

TERAPIA

W trakcie treningu terapeuta na swoim monitorze widzi poszczególne pasma częstotliwości fal mózgowych prezentowane za pomocą liczb i grafik. Podczas terapii stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG.

Pacjent może obserwować czynność bioelektryczną swojego mózgu w czasie rzeczywistym, w postaci przetworzonego sygnału zwrotnego. Osoba trenująca siedząc na fotelu obserwuje ekran monitora telewizyjnego, na którym widzi wybraną grę, animację lub film. Jego zadanie polega na tym, żeby tak zoptymalizować pracę swojego mózgu, by osiągnąć ustalony cel gry (np. samolot ma przelatywać przez koła, a nie obok) oglądać film bez zatrzymywania lub zakłóceń, które są informacją, że pacjent pracuje w sposób niewłaściwy.

Treningi EEG BIOFEEDBACK powinny odbywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jedna sesja trwa od 50 do 60 minut.

Liczba treningów potrzebnych do osiągnięcia poprawy zależy od charakterystyki układu nerwowego pacjenta, rodzaju i głębokości problemu, motywacji pacjenta do pracy nad sobą, jego systematyczności i zaangażowania w proces terapii.

Zauważalne zmiany w zachowaniu pacjenta poddającego się terapii Biofeedback z reguły występują między 10 a 15 treningiem, a czasami nawet już po kilku sesjach. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób (wylew, udar).

DLA KOGO

Dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem:

 • poprawić koncentrację
 • poprawić szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w       zakresie języków obcych
 • utrzymać jak najdłużej wysokie zdolności poznawcze
 • pracować nad umiejętnością relaksacji, wyciszenia
 • poprawić jakość swojego życia
 • pracować nad efektywnością swojej pracy
 • pomóc uzyskać lepsze wyniki sportowe, szczególnie dla osób  uprawiających sport wyczynowo
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością,     koniecznością  podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, policjanci itp.)
 • dla osób przygotowujących do konkursów lub egzaminów

Dla osób, które wymagają wsparcia terapeutycznego

 • zaburzenia uwagi, koncentracji
 • nadpobudliwość, agresja
 • problemy z zachowaniem
 • niedojrzałość emocjonalna
 • trudności z kontrolą emocji
 • zaburzenia pamięci
 • obniżona samoocena
 • przewlekłe bóle głowy i migreny
 • zaburzenia snu
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • stany lękowe, nerwice, natręctwa, tiki
 • moczenie nocne
 • opóźnienia rozwojowe
 • jąkanie
 • problemy w nauce (dysleksja, dyskalkulia itp.)
 • ADHD, ADD
 • Zespół Aspergera, autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • depresja
 • w rehabilitacji po urazach mózgu

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna u większości osób przebiega automatycznie i dlatego nie zdajemy sobie sprawy z wagi jej prawidłowego funkcjonowania. Dopiero, gdy zawodzi jeden z „elementów układanki” obserwujemy  jak skomplikowany jest to proces.

Nie rodzimy się z rozwiniętą integracją sensoryczną. Nasz mózg „uczy się” jej poprzez systematyczne zdobywanie kolejnych doświadczeń, a robi to dzięki narządom zmysłów, które odbierają bodźce docierające w niezliczonej ilości do naszego ciała. Jeżeli ten proces przebiega prawidłowo, dziecko może rozwijać się w sposób harmonijny i swobodnie poznawać świat. Zdarza się jednak, że dochodzi do zaburzeń w rozwoju integracji sensorycznej, w takich przypadkach mogą pojawić się problemy z rozwojem, zachowaniem czy nauką. Ostatecznymi produktami integracji sensorycznej są umiejętności takie jak: koncentracja uwagi, organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie, nauka (czytanie, pisanie, liczenie), wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych, samokontrola, poczucie własnej wartości, myślenie abstrakcyjne i rozumowanie, dominacja półkul mózgowych i stron ciała.

DIAGNOZA

Diagnoza, którą wykonujemy składa się z dwóch  spotkań. Podczas pierwszego, które trwa 2 godziny, przeprowadza się wywiad z rodzicami, szczegółową obserwację zachowań dziecka oraz testy oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej. Drugie spotkanie to omówienie diagnozy, przedstawienie planu terapii oraz zaleceń przygotowanych dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu. To spotkanie trwa około godziny i odbywa się bez udziału dziecka.

W niektórych przypadkach diagnoza przeprowadzana jest w ciągu trzech  godzinnych wizyt.

Wykonujemy diagnozy dzieci młodszych.

Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

TERAPIA

Terapia prowadzona jest w trybie indywidualnym, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań. Jest także zgodna z programem terapii ustalonym w diagnozie. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka, które podczas zajęć bawi się, aby poprzez to aktywnie uczestniczyć w terapii i w ten sposób ćwiczyć zaburzone funkcje.

Terapia odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który umożliwia pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Obok przyrządów podwieszanych posiadamy także wiele różnych pomocy terapeutycznych indywidualnie dostosowanych do potrzeb dziecka.

Terapeuci pracujący z dziećmi posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, liczne kursy doszkalające i wieloletnie doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim cechuje ich pasja, kreatywność i umiejętność stwarzania przyjaznej atmosfery.

WYBRANE OBJAWY MOGĄCE STANOWIĆ WSKAZANIE DO WYKONANIA BADANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • problemy ze snem
 • nawet drobne urazy wywołują gwałtowną reakcję i długie narzekanie
 • nie lubi chodzić boso po trawie, piasku
 • przeszkadzają mu niektóre ubrania i metki
 • źle toleruje czesanie, mycie głowy, zębów
 • nie lubi być dotykane, głaskane
 • nie lubi zabaw z użyciem rąk (plastelina, farby, glina)
 • jest nadwrażliwe na dźwięk lub światło
 • nie lubi placów zabaw, huśtawek, karuzeli
 • unika kontaktu z innymi dziećmi
 • nie lubi baraszkowania
 • często się potyka, przewraca, nie zauważa przedmiotów stojących na jego drodze
 • nie może nauczyć się jeździć na rowerze
 • ma trudności z czynnościami manualnymi (jedzeniem, piciem, rysowaniem, cięciem nożyczkami )
 • ma trudności z samoobsługą - ubieraniem (zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem butów), myciem, jedzeniem
 • jest nadmiernie spokojne
 • silnie pożąda niektórych czynności: podnoszenie lub pchanie ciężkich przedmiotów, ciągłe dotykanie wszystkich i wszystkiego, mocne przytulanie
 • jest nadmiernie ruchliwe, ciągle poszukuje nowych aktywności ruchowych, nie umie usiedzieć w jednym miejscu
 • ma wahania nastroju, łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu
 • często wchodzi w konflikty z innymi dziećmi
 • lubi, żeby wszystko działo się według ustalonego planu, nie lubi zmian
 • ma kłopoty z koncentracją uwagi
 • ma kłopoty z nauką czytania, pisania

Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.

DLA KOGO

Warto skorzystać z pomocy specjalisty, kiedy widzisz u swojego dziecka kilka z następujących problemów:

 • z nauką codziennych czynności (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, picie z kubka, posługiwanie się sztućcami  itp.),
 • niechęcią do podejmowania czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • wyraźnie obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowy w obrębie kończyny górnej czy obręczy barkowej,
 • z wykonywaniem czynności wymagających dużej precyzji (zbyt wolno lub za szybko i niedbale),
 • dotykaniem nowych i różnorodnych faktur,
 • grafomotorycznych (niechęć do pisania, brzydkie pismo, niekształtne kreślenie liter i szlaczków,  zły chwyt, nie mieszczenie się w linijkach)
 • zaburzeniem percepcji wzrokowo-ruchowej

TERAPIA

Terapie prowadzi wykwalifikowany terapeuta, który pracuje nad zaburzonymi funkcjami ręki. Terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapia ręki nie polega tylko na pisaniu czy rysowaniu szlaczków. Za pomocą odpowiednio dobranych zabaw i ćwiczeń, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, w przyjaznej atmosferze, pracujemy przede wszystkim nad przełamaniem niechęci do wykonywania czynności grafomotorycznych i nad osiągnięciem jak najlepszych efektów terapii.

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Rozwój umiejętności społecznych jest jedną z podstawowych i ważniejszych kompetencji jaką powinien nabyć każdy z nas. Niełatwo bez tego funkcjonować w społeczeństwie nie zatraciwszy swojej indywidualności; trudno budować przyjaźnie, realizować swoje cele, osiągać sukcesy. Nabycie takich umiejętności nie jest łatwe, dlatego warto nad tym pracować zanim pojawią się problemy.

INFORMACJE OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

 • dzieci młodsze w wieku od 6-8 lat
 • dzieci starsze w wieku od 9-12 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania: dla dzieci młodszych - 60 min.,  dla dzieci starszych – 90 min.

Maksymalna ilość osób w grupie - 10.

Trening prowadzony jest przez doświadczonego psychologa.

Spotkania prowadzone są w formie odpowiednio dobranych gier i zabaw nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych. Podczas zajęć pracujemy wykorzystując różne metody terapeutyczne w tym bajkoterapię, dramę, wizualizację, artterapię oraz różne techniki relaksacyjne. Dzieci w bezpiecznych dla siebie warunkach mogą przepracowywać trudne sytuacje, ćwiczyć odpowiednie zachowania, pokonywać własne słabości i lęki oraz uczyć się jak odreagowywać negatywne emocje.

DLA KOGO

Trening skierowany jest do osób, które chcą:

 • doskonalić swoje kompetencje społeczne
 • nauczyć się pokonywać lęk, wstyd, strach
 • skuteczniej realizować swoje cele życiowe

ale także:

 • mających kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych
 • dzieci z zaburzeniami zachowania
 • mających problemy z poszanowaniem norm społecznych
 • dzieci wycofanych emocjonalnie
 • łatwo ulegających presji środowiska
 • o niskiej samoocenie
 • nieradzących sobie w sytuacjach stresowych

CELE

 • nauka rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć
 • wypracowywanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami (odreagowywanie napięć)
 • oswajanie własnych lęków
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i wstydem w relacjach społecznych (np. przed publicznymi wystąpieniami)
 • budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji z pełną świadomością swoich możliwości i ograniczeń
 • rozwijanie samomotywacji
 • nauka nawiązywania kontaktów społecznych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia potrzeb, uczuć i wartości innych ludzi – empatia
 • samoocena swojego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi
 • umiejętność rozwijania współpracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • radzenia sobie w sytuacjach doznawania przemocy rówieśniczej
 • trening asertywności (umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, odmawiania, stawiania granic, wyrażania opinii, uczuć i potrzeb bez krzywdzenia innych)

Psycholog

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPIA

Pracując z psychologiem czy psychoterapeutą w atmosferze poczucia bezpieczeństwa umożliwiamy klientom poznanie siebie, obserwujemy uczucia jakie pojawiają się przy omawianiu różnych sytuacji, przyglądamy się sposobom wchodzenia w relacje oraz omawiamy schematy myślenia jakimi posługujemy się na co dzień. Staramy się dotrzeć do potrzeb, które tak naprawdę, determinują nasze życie.

Sytuacje w których warto zgłosić się do psychologa lub psychoterapeuty:

DOROŚLI

 • zmagasz się z różnego rodzaju trudnościami w codziennych sytuacjach życiowych,
 • straciłeś sens i cel życia,
 • uczucie pustki w życiu,
 • czujesz się przygnębiony i niezadowolony,
 • nie panujesz nad swoimi emocjami,
 • myślisz, że nie jesteś wart tyle co inni,
 • masz wrażenie, że nie masz poczucia bezpieczeństwa,
 • nie odczuwasz satysfakcji w większości sfer swojego życia,
 • coraz trudniej utrzymać Ci pogodę ducha,
 • zauważasz u siebie stany lękowe lub depresyjne,
 • coraz częściej się denerwujesz,
 • nie możesz poradzić sobie z wybuchami agresji,
 • łatwo wchodzisz w konflikty z bliskimi i nie tylko,
 • kontakty z innymi ludźmi nie dają Ci poczucia satysfakcji,
 • nie możesz zapanować nad gniewem,
 • nie radzisz sobie ze stresem,
 • masz zmienne nastroje,
 • masz migreny, bolą cię plecy,
 • nie możesz przystosować się do nowej sytuacji (rozwodu, zdrady partnera, utraty pracy)
 • nie potrafisz wyjaśnić różnych dolegliwości fizycznych,
 • chcesz poznać przyczyny spotykających Cię problemów,
 • chcesz poznać siebie, swoje możliwości i ograniczenia,.

MŁODZIEŻ i MŁODZI  DOROŚLI

 • zaskakują cię twoje emocje i zachowanie,
 • nie masz celu w życiu,
 • nie wiesz jakimi wartościami powinieneś/powinnaś się kierować,
 • nie potrafisz wyobrazić sobie przyszłości,
 • nie panujesz nad gniewem,
 • masz zmienne nastroje,
 • łamiesz normy społeczne,
 • czujesz się przygnębiony,
 • przeraża cię otaczający świat,
 • relacje z bliskimi nie są dla ciebie satysfakcjonujące,
 • izolujesz się od ludzi,
 • nie potrafisz przystosować się do nowej sytuacji (rozwodu rodziców, niezdanego egzaminu, zawodu miłosnego)
 • masz trudności w nauce,
 • boisz się i często nie wiesz dlaczego,
 • rzeczywistość często miesza się z fantazją,
 • obserwujesz u siebie zachowania autoagresywne,
 • zastanawiasz się kim właściwie jesteś?

TERAPIA PAR

 • potrzebujecie  pomocy w rozwiązaniu konfliktów dotyczących różnych obszarów waszego wspólnego życia:  różnic w wyznawanych wartościach, podejścia do wychowania dzieci, spędzania czasu wolnego, gospodarowania finansami,
 • stanęliście przed decyzją o rozstaniu,
 • chcecie zrozumieć się nawzajem, poznać swoje potrzeby, oczekiwania i związane z tym uczucia,
 • potrzebujecie pomocy w sytuacji kryzysu: zdrady, choroby,
 • potrzebujecie pomocy w zmianie destrukcyjnych zachowań względem siebie,
 • zastanawiacie się, na ile to z jakich rodzin pochodzicie ma wpływ na wasz związek.
 • znaleźliście się na kolejnym etapie rozwoju rodziny, na przykład powiększenie rodziny, syndrom pustego gniazda.

Zawsze zaczyna się od spotkań konsultacyjnych,  które zazwyczaj obejmują trzy pierwsze sesje. Pozwalają one na poznanie problemu z jakim przychodzi pacjent i ustalenie jakiego rodzaju pomocy potrzebuje. Czasami wystarczy wsparcie psychologiczne, innym razem potrzebna jest psychoterapia. Ważne jest żeby w czasie spotkań konsultacyjnych ustalić cel wizyt oraz zasady jakie będą panowały w czasie spotkań (m.in. częstotliwość i długość spotkań, czas trwania terapii, sposób finansowania ). Czas ten przeznaczony jest również na poznanie terapeuty i podjęcie decyzji, co do dalszej wspólnej współpracy. Czas jednej wizyty to 50 minut. Długość terapii ustala się, między innymi, na podstawie zgłoszonego problemu. W zależności od potrzeb klienta, możliwa jest psychoterapia krótkoterminowa, trwająca ok. sześciu miesięcy bądź długoterminowa, trwająca około dwóch lat i więcej.

Psychoterapia to osiągniecie istotnych zmian w swoim życiu poprzez indywidualną pracę z terapeutą.

Efekt psychoterapii widoczny jest w pozytywnych zmianach podnoszących komfort i jakość życia klienta.

Sposoby prowadzenia terapii zależą od nurtu w jakim był szkolony i pracuje psychoterapeuta. Nurty psychoterapeutyczne, w których pracujemy:

 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia analityczna
 • Psychoterapiahumanistyczną

W jakim zakresie działamy:

 • Dla dorosłych, młodzieży, rodzin i rodziców
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
 • Terapia indywidualna (krótko i długoterminowa)
 • Terapia par
 • Mediacje
 • Zajęcia antystresowe
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Poradnictwo wychowawcze
 • Interwencje kryzysowe
 • Coaching
 • Mediacja
 • Współpraca z rodzicami i rodzinami dzieci i młodzieży które uczęszczają na zajęci w naszej placówce.
 • Warsztaty tematyczne dla rodziców (np. dziecko zdolne, wspomaganie rozwoju dziecka)
 • Testy psychologiczne

LINKI:

Kodeks etyczny psychologa

Psychoedukacja

Zajęcia dla rodziców prowadzone przez psychologa/terapeutę rodzinnego.

Rodzice w czasie zajęć  uczą się jak być konsekwentnym, wymagającym i zarazem kochającym rodzicem, jak rozumieć dziecko, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak

i własny. Spotkania te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania w oparciu o dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Pozwalają rodzicom lepiej poznać siebie w roli rodzica; ułatwiają rozumienie siebie nawzajem; umożliwiają wypracowanie wspólnej strategii wychowawczej. Uczą jak wzajemne się wspierać, budować bliskie, empatyczne relacje i jak przezwyciężać trudności.

W czasie zajęć można będzie dowiedzieć się jak:

 • poznawać i ćwiczyć praktyczne umiejętności nawiązywania bliskich relacji ze swoim dzieckiem
 • lepiej rozumieć swoje dzieci oraz przyczyny ich zachowania
 • jak radzić sobie z emocjami dziecka i swoimi, takimi jak złość, bezradność, lęk
 • nauczyć się nowych sposobów reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach
 • zyskać więcej pewności siebie w rozwiązywaniu wychowawczych wątpliwości
 • jak zachęcić dziecko do współpracy: chodzenia spać, sprzątania, nauki
 • jak jasno i rzeczowo formułować oczekiwania wobec dziecka
 • jak zachęcać dziecko do samodzielności  i wzmocnić w nim wiarę we własne siły
 • jak rozwiązywać problemy i konflikty
 • jak uwolnić dziecko od grania narzuconych przez otoczenie ról np.. „niejadka", „bałaganiarza"
 • jak chwalić i zachęcać dziecko do podejmowania wyzwań
 • co zamiast karania?

Coaching

COACHING to partnerskie towarzyszenie Klientowi w kreatywnym procesie, inspirującym do maksymalizowania swojego osobistego potencjału. Jego głównym celem jest wzmocnienie i wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.
W trakcie tego procesu coach staje się towarzyszem osoby dążącej do osiągnięcia celu. Wspiera proces poszerzania samoświadomości, zadaje pytania zachęcające do poszerzenia perspektywy, daje szansę zbudowania silnej motywacji, zwraca uwagę na znaczenie pojawiających się przeszkód.

ROLA COACHA

W nieoczywistej, niejednokrotnie wyboistej drodze ku zmianie bardzo istotna jest rola osoby, która wesprze w trudnych momentach, z którą można będzie podzielić się sukcesami, i która – co najważniejsze – pokaże inne perspektywy. Tę funkcję pełni coach - Twój partner w kreatywnym procesie, inspirującym do maksymalizowania Twojego osobistego i zawodowego potencjału. Coach pomoże Ci w planowaniu, nauczy jak rozumieć porażki i przekuć je w doświadczenia, jak pozornie nieosiągalne marzenie uczynić krok po kroku realizowanym celem.   

NASZE PODEJŚCIE

W Istocie traktujemy Cię jako jednostkę kompletną – masz wszystkie zasoby potrzebne do wprowadzenia zmian. Coach pomoże Ci poszerzyć Twoją samoświadomość, dostrzec Twoje  możliwości, co pozwoli odkryć Ci nowe, niecodzienne i twórcze rozwiązania. Do couchingu podchodzimy holistycznie – wychodzimy z założenia, iż zmiany w jednej sferze życia, wpływają na poprawę funkcjonowania w innych jego obszarach.

Ponadto zachęcamy do połączenia coachingu i treningów EEG-Biofeedback. Spotkania z couchem pomogą zbudować nowe nawyki, a terapia Biofeedback przygotuje mózg do nowego sposobu funkcjonowania.

Lifecoaching

DLA KOGO

Lifecoaching jest szczególnie polecany dla osób, które:

 • przeżywają kryzys w związku lub chcą sobie lepiej poradzić po rozstaniu z partnerem
 • chciałyby nauczyć się lepiej dbać o swoje potrzeby w relacjach z bliskimi
 • czują, że ich potrzeby są nierealizowane
 • chciałyby lepiej radzić sobie z kwestiami wychowawczymi
 • czują, że nie realizują wszystkich swoich możliwości
 • mają trudności z podejmowaniem decyzji
 • chciałyby poprzez planowanie przejść od sfery marzenia, aż do działania i osiągania celu
 • czują potrzebę zmiany
 • chciałyby osiągać lepsze efekty w pracy
 • chciałyby się przekwalifikować lub zmienić pracę
 • dla mam, które chciałby wrócić na rynek pracy
 • dla mam, które chcą zwiększyć swój poziom satysfakcji z życia

CO TO JEST LIFECOACHING?

Pęd życia, konieczność łączenia wielu ról życiowych, niekończące się oczekiwania stawiane nam przez innych, ale także przez nas samych – to tylko ułamek trudności z którymi spotykamy się codziennie. Czasem natłok obowiązków, decyzji, które musimy podjąć powoduje niechęć do życia, a najmniejsza porażka rodzi poczucie winy.

Czy niemożność osiągnięcia pełnej satysfakcji, poczucie niezrozumienia w kontaktach z bliskimi nasuwały Ci myśl o zmianie? Próbowałeś zmienić myślenie na pozytywne? A może po prostu chciałeś lepiej się zorganizować, stać się bardziej wrażliwym na potrzeby swoje i innych? Proponujemy Ci LifeCoaching. Nie jest to terapia. LifeCoaching to proces, w którym to TY pracujesz nad własnym rozwojem, uczysz się rozpoznawania własnych potrzeb i ich zaspokajania.

PRZEBIEG SPOTKAŃ

Długość sesji: 1- 2 godziny

Częstotliwość spotkań: raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie

Coaching biznesowy

Coaching na całym świecie traktowany jest jako skuteczne narzędzie biznesowe wpływające pozytywnie na rozwój zarówno menadżerów, przedsiębiorców jak i pracowników. Dzięki profesjonalnemu coach’owi i zaangażowaniu klienta efekty mogą pojawić się już po pierwszym spotkaniu! Coaching biznesowy sprawi, że Ty i Twoja firma zaczniecie działać jeszcze lepiej i z każdym spotkaniem będziesz bliżej celu, jaki sobie postawiłeś. Bo przecież nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w siebie!

DLA KOGO

 • Biznes coaching jest szczególnie polecany dla osób, które:
 • chcą rozwinąć się w obecnej pracy
 • planują przebranżowienie siebie bądź firmy
 • chciałyby zmienić zarobki swoje/firmy
 • myślą o rozwinięciu swojego potencjału biznesowego
 • planują poszerzenie oferty firmy
 • chcą zapobiec kryzysowi w ich życiu zawodowym

Dodatkowo, by wzmocnić proces zmiany, polecamy połączyć coaching z treningami EEG-Biofeedback. W ten sposób oprócz wprowadzania zmian w nasze życie, wesprzemy mózg dodatkową nowoczesną metodą, która w pozytywny sposób stymuluje mózg, by poprawić między innymi pamięć, koncentrację czy kreatywność, a także pomoże nam uporać się z nadmiernym stresem!

PRZEBIEG SPOTKAŃ

Długość sesji: 1- 2 godziny

Częstotliwość spotkań: raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie

AVS

AVS to metoda audiowizualnej stymulacji mózgu, która, podobnie jak EEG Biofeedback, należy do metod modyfikujących wzorzec fal mózgowych.

Ponad 60% naszej uwagi poświęcane jest na rejestrację bodźców wzrokowych i słuchowych, dlatego oddziałują one silnie na nasz stan psychiczny. Wystarczy zauważyć, jak wpływa na nas dźwięk przejeżdżających karetek, głośna dyskoteka lub wręcz przeciwnie, zupełna cisza w umiarkowanie oświetlonym pokoju.

Mózg człowieka od narodzin aż po śmierć generuje prąd elektryczny o bardzo małym natężeniu liczonym w milionowej części wolta. Pracuje w przedziale od 1Hz do ponad 40Hz i  jest bezpośrednio powiązany z naszym stanem psychicznym. Metoda AVS wykorzystuje wodzenie rytmów mózgu za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych do wprawienia go w pożądany stan. Inaczej mówiąc aparaty AVS wytwarzają bodźce o określonych częstotliwościach, dzięki czemu nasz mózg zaczyna pracować na podobnych częstotliwościach. To z kolei powoduje, że łatwiej jest nam wprowadzić się w stan, który chcemy osiągnąć: pobudzenia, relaksacji, koncentracji, spoczynku, snu, uwagi itp.
Dodatkowo podczas stymulacji możemy oczekiwać osłabienia niepożądanych rytmów mózgu, które korelują m.in. z gniewem, rozproszeniem uwagi, gonitwą myśli czy stresem.

Zastosowanie:

 • podniesienie wyników sportowych lub artystycznych
 • jako metoda wspierająca dla dzieci z dysleksją , dysgrafią bądź dyskalkulią
 • redukcja przewlekłego stresu lub napięcia
 • jako metoda wspomagająca w leczeniu depresji, zaburzeń snu, lęków
 • przy zaburzeniach koncentracji i pamięci
 • przy bólach głowy o podłożu psychosomatycznym
 • w walce z negatywnymi emocjami, agresją  bądź strachem
 • w procesie nauki medytacji

Przebieg treningu:

Trening AVS przeprowadza się w pozycji leżącej lub siedzącej w pomieszczeniu odizolowanym od głośnych dźwięków. Polega on na założeniu okularów oraz słuchawek, ustawieniu przez przeszkoloną do tego osobę odpowiednich parametrów na urządzeniu i oddaniu się bodźcom słuchowym oraz wzrokowym ustawionym na odpowiednią, pożądaną przez nas częstotliwość. W trakcie treningu mamy pełną kontrolę nad intensywnością sygnałów, która pozwala nam dostosować je do wrażliwości danego klienta.


Centrum Terapeutyczne Istota
Ul. Brunona Schulza 14
01-682 Warszawa

pon. - sob.
8:00-21:00
niedziela 9:00 - 15:00